ประมวลภาพบรรยากาศงาน Asia-Pacific Advance Network ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ประมวลภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์…

อ่านต่อ
กิจกรรม
ประมวลภาพบรรยากาศงาน Asia-Pacific Advance Network ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ประมวลภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์…

อ่านต่อ
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ
ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่…

อ่านต่อ
ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics Resources

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics Resources

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics…

อ่านต่อ
UniNet ร่วมกับ ThaiRen เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pasific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับและสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
UniNet ร่วมกับ ThaiRen เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pasific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับและสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ…

อ่านต่อ
UniNet ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 36 (TCL 36th)

วันที่ 3 มกราคม 2567 … รองศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ ผอ.UniNet สป.อว. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
UniNet ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 36 (TCL 36th)

วันที่ 3 มกราคม 2567 … รองศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ ผอ.UniNet สป.อว. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่…

อ่านต่อ