UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม”

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

UniNet แจ้งสมาชิกทุกท่าน เนื่องด้วยฝนตกลมแรงเกิดเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มบน ถนน รังสิต – นครนายก เขตพื้นที่บ้านนา จ.นครนายก(เสาไฟฟ้าหัก 112 ต้น) ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

6 พฤษภาคม 2021|

เรียนสมาชิก UniNet ทุกท่าน เนื่องด้วยวันที่ 5 พ.ค. 64 ฝนตกลมแรงเกิดเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มบนทางหลวงหมายเลข [...]

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มอบ SIM ให้แก่ อว. ภายใต้โครงการ U2T จำนวน 3,000 sim

30 เมษายน 2021|

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา [...]

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่องการประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

28 เมษายน 2021|

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่องการประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ EIT https://drive.google.com/file/d/1FGpePJLLJUF-5hJa9v39GXXsqqfH09w6/view แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [...]

(moon heart eyes)ส่งแรงใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19(i love you sign)(smiling heart in hand)(love tattoo heart)

23 เมษายน 2021|

(moon heart eyes)ส่งแรงใจให้ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19(i love you sign)(smiling [...]

อว.แนะนำสายด่วน เมื่อทราบผลติดเชื้อ COVID-19

23 เมษายน 2021|

เนื่องจากในขณะนี้มีการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วในทั่วประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขอให้ประชาชนที่พบการติดเชื้อประสานกับโรงพยาบาลที่ตรวจพบเชื้อในเบื้องต้น หากโรงพยาบาลนั้น ๆ ไม่สามารถรองรับการรักษาได้ ขอให้แจ้งมายังสายด่วน COVID-19 [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ

17 มีนาคม 2021|

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ จากกรณีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชำรุดใน ช่วงนี้เกิดเหตุไฟป่าขึ้นหลายแห่งในโซนภาคเหนือ ทางทีมงาน UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ [...]

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ