ความเป็นมา

UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรกลางดำเนินโครงการในลักษณะการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา และจัดตั้งเป็นสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา...

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม”

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน
ประยุกต์เทคโนโลยี
เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคม
ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดสุโขทัย

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดสุโขทัย (สพป. สุโขทัย เขต 1) จะดำเนินการปรับปรุงสายสื่อสัญญาณ บริเวณหน้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อจัดระเบียบสายตามคำสั่งแขวงการทางสุโขทัย ในวันที่…

อ่านต่อ
(Kick-off) จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับกระทรวง ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนเพื่อการปฏิบัติและพัฒนาทักษะคน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ตั้งเป้าใช้งานได้จริง เมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ UniNet เปิดเผยว่า เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ อว. หรือเครือข่าย UniNet ได้เริ่มเปิดตัว…

อ่านต่อ
พบกันทุกวันศุกร์ กับรายการ UniNet Talkรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

พบกันทุกวันศุกร์ กับรายการ UniNet Talkรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) ขอเชิญรับชม รับฟังสาระน่ารู้ในรายการ UniNet Talk เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00…

อ่านต่อ
เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดอยุธยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์และระบบเครือข่าย   ในวันที่   25  กันยายน 2566 โดยจะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ ตั้งแต่เวลา 17.00-23:00…

อ่านต่อ
พบกันทุกวันศุกร์ กับรายการ UniNet Talkรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

ขอเชิญรับชม รับฟังสาระน่ารู้ในรายการ UniNet Talk เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง 15.00 น. สำหรับในวันศุกร์ที่ 22 กันยายนนี้…

อ่านต่อ
อย.จับมือ ส.อ.ท.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยระบบบาร์โค้ดสองมิติตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

อย. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยระบบรหัสบาร์โค้ดสองมิติตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย วันที่ 28 สิงหาคม…

อ่านต่อ
ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดแพลตฟอร์ม “เมืองใจดี ผู้สูงวัย Happy” เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัยขึ้น

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เมืองใจดี…

อ่านต่อ
กิจกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดแพลตฟอร์ม “เมืองใจดี ผู้สูงวัย Happy” เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัยขึ้น

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เมืองใจดี…

อ่านต่อ
AI แบบไทย ๆ Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ว !!!

ในช่วงแรกของการพัฒนา AI ที่สามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานล้วนต้องพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น เพราะการใช้ภาษาอื่น ๆ จะใช้พลังในการประมวลคำสั่งที่สูง ล่าสุด Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ววันนี้…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
AI แบบไทย ๆ Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ว !!!

ในช่วงแรกของการพัฒนา AI ที่สามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานล้วนต้องพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น เพราะการใช้ภาษาอื่น ๆ จะใช้พลังในการประมวลคำสั่งที่สูง ล่าสุด Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ววันนี้…

อ่านต่อ
มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=apVGIV4gOvk มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษาสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=apVGIV4gOvk มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษาสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม…

อ่านต่อ
สดช.จัดฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) หวังสร้างเยาวชนเป็นอาสาสมัครขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัล ครั้งที่ 4…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
สดช.จัดฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) หวังสร้างเยาวชนเป็นอาสาสมัครขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัล ครั้งที่ 4…

อ่านต่อ
เทคโนโลยี VR เบิกทางสอนวิชาชีพเพื่อชีวิตที่ดีแก่อดีตผู้ต้องขัง

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรัฐแมริแลนด์มอบโอกาสชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ต้องขังทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้ให้เป็นช่างเทคนิครถยนต์ มอริส นีล เป็นอีกคนที่มาฝึกงานที่อู่ซ่อมรถ ในเมืองเฮลธอร์ป รัฐแมริแลนด์ ซึ่งเป็นศูนย์อบรมของโครงการขององค์กร Vehicles for Change (VFC) โดยเขาร่วมฝึกกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้เคยต้องโทษจำคุก…

อ่านต่อ
กิจกรรม
เทคโนโลยี VR เบิกทางสอนวิชาชีพเพื่อชีวิตที่ดีแก่อดีตผู้ต้องขัง

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรัฐแมริแลนด์มอบโอกาสชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ต้องขังทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้ให้เป็นช่างเทคนิครถยนต์ มอริส นีล เป็นอีกคนที่มาฝึกงานที่อู่ซ่อมรถ ในเมืองเฮลธอร์ป รัฐแมริแลนด์ ซึ่งเป็นศูนย์อบรมของโครงการขององค์กร Vehicles for Change (VFC) โดยเขาร่วมฝึกกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้เคยต้องโทษจำคุก…

อ่านต่อ
สกมช. รวมพลจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 220 คน เข้าฝึกเตรียมการ Pre-Exercise ทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในการรับมือภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic)ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ Thailand’s National Cyber Exercise 2023 ระหว่างวันที่ 12-14…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
สกมช. รวมพลจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 220 คน เข้าฝึกเตรียมการ Pre-Exercise ทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในการรับมือภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic)ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ Thailand’s National Cyber Exercise 2023 ระหว่างวันที่ 12-14…

อ่านต่อ