UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม”

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

WUNCA ครั้งที่ ๔๑ : เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย สร้างพลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ อว.

3 สิงหาคม 2022|

WUNCA ครั้งที่ ๔๑ : เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐาน

6 มกราคม 2022|

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐานสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ [...]

ภาพกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ