UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม”

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

UniNet ร่วมกับทีมที่ปรึกษาร่วมประชุมหารือกับทีมงาน ISO:9001, ISO/IEC:20000-1 และ ISO/IEC:27001

25 กุมภาพันธ์ 2021|

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 UniNet ร่วมกับทีมที่ปรึกษาร่วมประชุมหารือกับทีมงาน ISO:9001, ISO/IEC:20000-1 [...]

อว. ดึง กสทช. อัพเกรดเครือข่าย UniNet เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาวิจัย รองรับสังคมดิจิทัลของไทย

9 กุมภาพันธ์ 2021|

   อว. ลงนาม MOU กับ กสทช. ผนึกกำลัง เพิ่มสมรรถนะและศักยภาพเครือข่าย [...]

UniNet Kick-off โครงการงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

5 กุมภาพันธ์ 2021|

เวลา 10.00 น. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง และบริษัทผู้รับจ้าง ประชุมเริ่มโครงการงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา [...]

UniNet สนับสนุนเครื่องมือทางการศึกษา Google for Education

29 มกราคม 2021|

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา(UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ [...]

UniNet ตรวจรับโครงการ NEdNet ระยะที่ 2

22 มกราคม 2021|

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

UniNet ร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

1 ธันวาคม 2020|

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ [...]

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ