UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

““เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม””

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

อว. จับมือ สถาบันพระปกเกล้าลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

15 ตุลาคม 2020|

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาตราจารย์วุฒิสาร  [...]

UniNet : เน็ตแรง มั่นใจ ไม่สะดุด “ไร้ระบบล่ม” สามารถรองรับเครือข่ายการศึกษาวิจัยทั่วโลก

7 ตุลาคม 2020|

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา เปิดเผยว่า UniNet ได้สร้างพื้นฐานเครือข่ายด้วยสื่อใยแก้วนำแสงวางระบบอุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย และจัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายออกสู่ภายนอก [...]

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

28 กันยายน 2020|

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา [...]

UniNet ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา

24 กันยายน 2020|

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ