UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม”

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

UniNet ร่วมประชุมหารือแผน USO ร่วมกับสำนักงาน กสทช. และGISTDA

9 มิถุนายน 2021|

9 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ [...]

CWIE DAY ครั้งที่ 11 “สหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน : แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ”

6 มิถุนายน 2021|

6 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา [...]

19 พฤษภาคม 2021|

ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2564 จะมีการปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (HCI) ที่โหนดพญาไท ทาง [...]

UniNet แจ้งสมาชิกทุกท่าน เนื่องด้วยฝนตกลมแรงเกิดเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มบน ถนน รังสิต – นครนายก เขตพื้นที่บ้านนา จ.นครนายก(เสาไฟฟ้าหัก 112 ต้น) ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

6 พฤษภาคม 2021|

เรียนสมาชิก UniNet ทุกท่าน เนื่องด้วยวันที่ 5 พ.ค. 64 ฝนตกลมแรงเกิดเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มบนทางหลวงหมายเลข [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ

17 มีนาคม 2021|

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ จากกรณีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชำรุดใน ช่วงนี้เกิดเหตุไฟป่าขึ้นหลายแห่งในโซนภาคเหนือ ทางทีมงาน UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ [...]

ภาพกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ