UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม”

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

17 พฤษภาคม 2022|

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4 พฤษภาคม 2022|

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาเรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 [...]

งานทำบุญของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet)

30 เมษายน 2022|

30 เมษายน 2565 เวลา 08.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา [...]

อุดมศึกษาไทยก้าวสู่ดิจิทัล 5G แค่ปลายนิ้ว อว.จับมือ กสทช.พัฒนาเครือข่ายสัญญาณสื่อสารให้บริการ 5G ครอบคลุมทุกพื้นที่ นักศึกษา-บุคลากร 2 ล้านคนได้ประโยชน์

4 เมษายน 2022|

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

24 มีนาคม 2022|

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐาน

6 มกราคม 2022|

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐานสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ [...]

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ