UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

““เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม””

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

UniNet ตรวจรับโครงการ NEdNet ระยะที่ 2

22 มกราคม 2021|

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา [...]

ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กระผมมี 5 วิธีง่ายๆเพื่อป้องกันโควิด-19 เมื่ออยู่ที่ทำงาน

14 มกราคม 2021|

ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กระผมมี 5 วิธีง่ายๆเพื่อป้องกันโควิด-19 เมื่ออยู่ที่ทำงาน [...]

UniNet พร้อมและยินดีให้บริการการประชุมทางไกลผ่านระบบ (VCS) Video Conference System

8 มกราคม 2021|

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public [...]

UniNet ร่วมประชุมหารือกับสำนักหอสมุดกลาง มศว.

14 ธันวาคม 2020|

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) [...]

UniNet ร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

1 ธันวาคม 2020|

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

UniNet ร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

1 ธันวาคม 2020|

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ [...]

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ