UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม”

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ! มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11

17 เมษายน 2021|

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ! มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่๔)

17 เมษายน 2021|

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม [...]

UniNet ขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” (WUNCA 42)

9 เมษายน 2021|

จากรายงานการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ อีกทั้งจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวนหยุดยาวที่จะมาถึง ทำให้แนวโน้มสถานการณ์การแพร่กระจายชองเชื่อไวรัสโคโรนา 2019ยังคงมีความไม่แน่นอน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้คำนึงถึงควาปลอดภัยของแขกผี้เกียรติ วิทยากร [...]

UniNet ประชุมหารือโครงการ U2T ร่วมกับสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่าย

8 เมษายน 2021|

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายสุทธิศักดิ์ [...]

UniNet แจ้งสมาชิกปรับปรุงห้อง Data Center โหนดมหาวิทยาลัยบูรพา

2 เมษายน 2021|

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการปรับปรุงห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัย [...]

UniNet แจ้งสมาชิกปรับปรุงสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงโหนดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

2 เมษายน 2021|

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) จะดำเนินการปรับปรุงสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสง ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ

17 มีนาคม 2021|

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ จากกรณีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชำรุดใน ช่วงนี้เกิดเหตุไฟป่าขึ้นหลายแห่งในโซนภาคเหนือ ทางทีมงาน UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ [...]

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ