UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม”

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทนิคพังงา พึงพอใจต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร และการให้บริการของ UniNet

26 มกราคม 2023|

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยประธานตรวจรับ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)และกรรมการ นายมหัทธวัฒน์ [...]

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

24 มกราคม 2023|

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T [...]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรวจรับอุปกรณ์ Store Huawei ที่ UniNet Data Center

16 มกราคม 2023|

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรวจรับอุปกรณ์ Store Huawei ที่ UniNet Data [...]

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4

9 มกราคม 2023|

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ