UniNet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายของ UniNet

““เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม””

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

ข่าวประชาสัมพันธ์

UniNet ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา

24 กันยายน 2020|

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) [...]

UniNet ได้เข้ารับการตรวจสอบบททวนประจำปี 2563 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

16 กันยายน 2020|

UniNet ได้เข้ารับการตรวจสอบบททวนประจำปี 2563 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) [...]

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ณ โรงแรม ฎ รีสอร์ท บาย เดอะ ซี จังหวัดชลบุรี

14 กันยายน 2020|

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) [...]

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย”ณ ห้องประชุม 18A อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา

10 กันยายน 2020|

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย” ณ [...]

UniNet อบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply

9 กันยายน 2020|

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้จัดอบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power [...]

ความเคลื่อนไหวของ UniNet

กิจกรรมต่างๆ

UniNet อบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply

9 กันยายน 2020|

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้จัดอบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power [...]

ภาพกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

เครือข่ายพันธมิตรของเรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ