ประมวลภาพบรรยากาศงาน Asia-Pacific Advance Network ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ประมวลภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา 

ภาพบรรยากาศวันที่ 29 มกราคม 2567

ภาพบรรยากาศวันที่ 30 มกราคม 2567

พิธีเปิด งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advance Network (57th APAN Meeting)

กิจกรรมสาธิตความเป็นไทย

  • กิจกรรมสุขสรรค์ เพนท์ร่มบ่อสร้าง จากภาคเหนือ
  • กิจกรรมสุขใจ พวงกุญแจจากผ้าปาเต๊ะ จากภาคใต้
  • กิจกรรมสานสุข สานปลาตะเพียนจากใบตาล ตกแต่งด้วยผ้าขาวม้า จากภาคกลาง และภาคอีสาน

Welcome Dinner

การแสดง Opening Show Welcome Dinner

  • ชุดการแสดง “สวัสดี SAWADEE”
  • ชุดการแสดง “มวยไทย Muay THAI The only one in the World”
  • ชุดการแสดง “สยามเมืองยิ้ม Land of Smiles”

ภาพบรรยากาศวันที่ 31 มกราคม 2567

ภาพบรรยากาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 

กิจกรรมล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา

ภาพบรรยากาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apan57.apan.net และ Facebook Page : APAN Thailand

แชร์ไปยัง: