Category บทความ

สธ.- สกมช. เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ คุ้มครองข้อมูลสุขภาพผู้รับบริการ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน         วันนี้ (28 สิงหาคม 2566)…

อ่านต่อ
บทความ
สธ.- สกมช. เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ คุ้มครองข้อมูลสุขภาพผู้รับบริการ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน         วันนี้ (28 สิงหาคม 2566)…

อ่านต่อ
สดช. เปิดเผยการสำรวจ Thailand Digital Outlook ปีที่ 5 เผยตัวเลขการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ.2566…

อ่านต่อ
บทความ
สดช. เปิดเผยการสำรวจ Thailand Digital Outlook ปีที่ 5 เผยตัวเลขการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ.2566…

อ่านต่อ
สดช. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และอบรมหลักสูตรการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับประชุมทางไกล

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน “ความร่วมมือในการเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับประชุมทางไกล” ให้แก่ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ…

อ่านต่อ
บทความ
สดช. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และอบรมหลักสูตรการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับประชุมทางไกล

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน “ความร่วมมือในการเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับประชุมทางไกล” ให้แก่ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ…

อ่านต่อ
วช. จัดเวทีประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ แสดงฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 67

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง…

อ่านต่อ
บทความ
วช. จัดเวทีประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ แสดงฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 67

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง…

อ่านต่อ
ไอคิวทะลุฟ้า – ‘SignSense’ คว้าแชมป์ แปลงภาษามือและเสียง

นักศึกษาทีม “Easy Easy” จากการรวมตัวของหลายสถาบัน สร้างผลงาน “SignSense” ใช้ AI แปลงภาษามือเป็นเสียงและแปลงเสียงเป็นภาษามือ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Moral Hackathon 2023…

อ่านต่อ
บทความ
ไอคิวทะลุฟ้า – ‘SignSense’ คว้าแชมป์ แปลงภาษามือและเสียง

นักศึกษาทีม “Easy Easy” จากการรวมตัวของหลายสถาบัน สร้างผลงาน “SignSense” ใช้ AI แปลงภาษามือเป็นเสียงและแปลงเสียงเป็นภาษามือ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Moral Hackathon 2023…

อ่านต่อ
AI อ่านใจมนุษย์ ทำได้แม่นยำเกิน 85%

นักวิจัยในสิงค์โปร์ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตัวใหม่จะสามารถทำการอ่านใจของมนุษย์ได้ ทำให้การพัฒนาใหม่นี้ทำให้เกิดความกังวล เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ AI จะเข้ามาควบคุมความคิดของเรา การศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้นในสิงค์โปรเพื่อดูว่า อัลกอริทึมของ AI สามารถทำนายความคิดของแต่ละคนตามการทำงานของสมองได้หรือไม่ โดยผู้เข้าร่วมการทดสอบ จะถูกติดเครื่องสแกนสมอง…

อ่านต่อ
บทความ
AI อ่านใจมนุษย์ ทำได้แม่นยำเกิน 85%

นักวิจัยในสิงค์โปร์ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตัวใหม่จะสามารถทำการอ่านใจของมนุษย์ได้ ทำให้การพัฒนาใหม่นี้ทำให้เกิดความกังวล เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ AI จะเข้ามาควบคุมความคิดของเรา การศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้นในสิงค์โปรเพื่อดูว่า อัลกอริทึมของ AI สามารถทำนายความคิดของแต่ละคนตามการทำงานของสมองได้หรือไม่ โดยผู้เข้าร่วมการทดสอบ จะถูกติดเครื่องสแกนสมอง…

อ่านต่อ
สวทช.หนุนระบบ A-MED Care Pharma รับยาที่ร้านยาคุณภาพ แก้วิกฤติโรงพยาบาลแออัด รับยาที่ ‘ร้านยาคุณภาพ’

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาคารโยธีนำโดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ดิจิทัล (Digital Healthcare Platform) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยทีมวิจัย A-MED…

อ่านต่อ
บทความ
สวทช.หนุนระบบ A-MED Care Pharma รับยาที่ร้านยาคุณภาพ แก้วิกฤติโรงพยาบาลแออัด รับยาที่ ‘ร้านยาคุณภาพ’

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาคารโยธีนำโดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ดิจิทัล (Digital Healthcare Platform) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยทีมวิจัย A-MED…

อ่านต่อ
โดนหลอกออนไลน์ คนไทยตกเป็นเหยื่อ 60 คนต่อวัน สูญเงินนับล้าน

ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 7 สิงหาคม 2566 พบว่า คนไทยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมากถึง 87,794 ราย…

อ่านต่อ
บทความ
โดนหลอกออนไลน์ คนไทยตกเป็นเหยื่อ 60 คนต่อวัน สูญเงินนับล้าน

ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 7 สิงหาคม 2566 พบว่า คนไทยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมากถึง 87,794 ราย…

อ่านต่อ
Account ในระบบคลาวด์ มากกว่าครึ่ง เสี่ยงถูกแฮก

ปัจจุบัน มีการใช้งานระบบคลาวด์ (Cloud) กันอย่างแพร่หลายในทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดปัญหาการคุกคามทางไซเบอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดีซึ่งมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรต่างๆ ยังคงต้องเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนทักษะในตลาดแรงงานทางด้านคลาวด์อีกเป็นจำนวนมากถึง 2.7 ล้านคนทั่วโลก การสำรวจเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบคลาวด์พบว่า องค์กรระดับโลกส่วนใหญ่ต่างพากันไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของการควบคุมความปลอดภัยในระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) แม้ว่าองค์กรนั้นๆ จะมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไว้บนนั้นก็ตาม  สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจครั้งนี้คือ…

อ่านต่อ
บทความ
Account ในระบบคลาวด์ มากกว่าครึ่ง เสี่ยงถูกแฮก

ปัจจุบัน มีการใช้งานระบบคลาวด์ (Cloud) กันอย่างแพร่หลายในทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดปัญหาการคุกคามทางไซเบอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดีซึ่งมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรต่างๆ ยังคงต้องเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนทักษะในตลาดแรงงานทางด้านคลาวด์อีกเป็นจำนวนมากถึง 2.7 ล้านคนทั่วโลก การสำรวจเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบคลาวด์พบว่า องค์กรระดับโลกส่วนใหญ่ต่างพากันไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของการควบคุมความปลอดภัยในระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) แม้ว่าองค์กรนั้นๆ จะมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไว้บนนั้นก็ตาม  สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจครั้งนี้คือ…

อ่านต่อ
รู้จัก AI Deepfake เทคโนโลยี ใช้ไม่ดีกลายเป็นดาบสองคม!! ทุกวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI : Artificial Intelligence ) ได้ถูกพัฒนาและนำมา ใช้ในหลายวงการ โดยเฉพาะ Generative AI ที่ฉลาดล้ำ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI : Artificial Intelligence ) ได้ถูกพัฒนาและนำมา ใช้ในหลายวงการ โดยเฉพาะ Generative AI…

อ่านต่อ
บทความ
รู้จัก AI Deepfake เทคโนโลยี ใช้ไม่ดีกลายเป็นดาบสองคม!! ทุกวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI : Artificial Intelligence ) ได้ถูกพัฒนาและนำมา ใช้ในหลายวงการ โดยเฉพาะ Generative AI ที่ฉลาดล้ำ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI : Artificial Intelligence ) ได้ถูกพัฒนาและนำมา ใช้ในหลายวงการ โดยเฉพาะ Generative AI…

อ่านต่อ