ผู้บริหาร UniNet

ผู้บริหาร UniNet
ชื่อ ตำแหน่ง E-mail เบอร์ภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา prama.s@mhesi.go.th 1001
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ srikalsin.s@mhesi.go.th 5009
3. นางนิรมล นิ่มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง niramol.n@mhesi.go.th 1002
แชร์ไปยัง: