Category ข่าวแวดวง ไอที อว.

(Kick-off) จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับกระทรวง ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนเพื่อการปฏิบัติและพัฒนาทักษะคน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ตั้งเป้าใช้งานได้จริง เมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ UniNet เปิดเผยว่า เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ อว. หรือเครือข่าย UniNet ได้เริ่มเปิดตัว…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวแวดวง ไอที อว.
(Kick-off) จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับกระทรวง ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนเพื่อการปฏิบัติและพัฒนาทักษะคน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ตั้งเป้าใช้งานได้จริง เมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ UniNet เปิดเผยว่า เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ อว. หรือเครือข่าย UniNet ได้เริ่มเปิดตัว…

อ่านต่อ
“ศุภมาส” รมว.อว.แถลงนโยบายขับเคลื่อน อว.สู่กระทรวงเศรษฐกิจ

ศุภมาส อิศรภักดี มอบ นโยบายขับเคลื่อนกระทรวง อว. ชู “เรียนดี มีความสุข มีรายได้ พร้อม “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ”…

อ่านต่อ
ข่าวแวดวง ไอที อว.
“ศุภมาส” รมว.อว.แถลงนโยบายขับเคลื่อน อว.สู่กระทรวงเศรษฐกิจ

ศุภมาส อิศรภักดี มอบ นโยบายขับเคลื่อนกระทรวง อว. ชู “เรียนดี มีความสุข มีรายได้ พร้อม “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ”…

อ่านต่อ
รมว.อว. ชวนพ่อเมืองทุกจังหวัด ใช้ “ทราฟฟี่ ฟองดูว์” แก้ปัญหาประชาชน พร้อมหนุน รัฐบาลดิจิทัล ผลักดัน แพลตฟอร์ม ‘ทราฟฟี่ ฟองดูว์’ (Traffy Fondue) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาประชาชน กทม. รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น หลังใช้แพลตฟอร์มกว่าปีเศษ แก้ปัญหาได้รวดเร็ว เล็งขยายผลเป็น Traffy Fondue Plus ผุด ‘4 ดี’ สร้างการมีส่วนร่วมประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. หนุน รัฐบาลดิจิทัล ผลักดัน แพลตฟอร์ม ‘ทราฟฟี่ ฟองดูว์’ (Traffy Fondue) ชวนผู้ว่าราชการจังหวัด สถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศเดินหน้าใช้เป็นประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาประชาชน…

อ่านต่อ
ข่าวแวดวง ไอที อว.
รมว.อว. ชวนพ่อเมืองทุกจังหวัด ใช้ “ทราฟฟี่ ฟองดูว์” แก้ปัญหาประชาชน พร้อมหนุน รัฐบาลดิจิทัล ผลักดัน แพลตฟอร์ม ‘ทราฟฟี่ ฟองดูว์’ (Traffy Fondue) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาประชาชน กทม. รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น หลังใช้แพลตฟอร์มกว่าปีเศษ แก้ปัญหาได้รวดเร็ว เล็งขยายผลเป็น Traffy Fondue Plus ผุด ‘4 ดี’ สร้างการมีส่วนร่วมประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. หนุน รัฐบาลดิจิทัล ผลักดัน แพลตฟอร์ม ‘ทราฟฟี่ ฟองดูว์’ (Traffy Fondue) ชวนผู้ว่าราชการจังหวัด สถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศเดินหน้าใช้เป็นประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาประชาชน…

อ่านต่อ
“ศุภมาส” เข้ากระทรวง อว.วันแรก ประเดิมมอบประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยหน่วยงานของ อว. มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน” พร้อมเตรียมมอบนโยบายผู้บริหาร อว

“ศุภมาส” เข้ากระทรวง อว.วันแรก ประเดิมมอบประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” ให้กับ 190 หน่วยงาน ทั้งในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เตรียมมอบนโยบายผู้บริหาร…

อ่านต่อ
ข่าวแวดวง ไอที อว.
“ศุภมาส” เข้ากระทรวง อว.วันแรก ประเดิมมอบประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยหน่วยงานของ อว. มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน” พร้อมเตรียมมอบนโยบายผู้บริหาร อว

“ศุภมาส” เข้ากระทรวง อว.วันแรก ประเดิมมอบประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” ให้กับ 190 หน่วยงาน ทั้งในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เตรียมมอบนโยบายผู้บริหาร…

อ่านต่อ
สธ. และ อว. คว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ระดับกระทรวง ประจำปี 2566 ซึ่งมีหน่วยงานระดับกระทรวงได้รับ 6 หน่วยงานคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และ”กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ระดับกระทรวง ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจมีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงาน วันที่ 13 กันยายน 2566…

อ่านต่อ
ข่าวแวดวง ไอที อว.
สธ. และ อว. คว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ระดับกระทรวง ประจำปี 2566 ซึ่งมีหน่วยงานระดับกระทรวงได้รับ 6 หน่วยงานคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และ”กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ระดับกระทรวง ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจมีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงาน วันที่ 13 กันยายน 2566…

อ่านต่อ
GISTDA เปิดตัว AIP นวัตกรรมอัจฉริยะเชิงพื้นที่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย ใช้เป็นเครื่องมือนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการแก้ปัญหาในพื้นที่

5 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนา…

อ่านต่อ
ข่าวแวดวง ไอที อว.
GISTDA เปิดตัว AIP นวัตกรรมอัจฉริยะเชิงพื้นที่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย ใช้เป็นเครื่องมือนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการแก้ปัญหาในพื้นที่

5 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนา…

อ่านต่อ
“สอวช.” โชว์ความสำเร็จแพลตฟอร์มใหม่ “แพลตฟอร์ม STEMPlus” อบรมหลักสูตรพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เดินหน้าสร้างคนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไปแล้วกว่า 5 หมื่นคน

วันที่ 4 กันยายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)…

อ่านต่อ
ข่าวแวดวง ไอที อว.
“สอวช.” โชว์ความสำเร็จแพลตฟอร์มใหม่ “แพลตฟอร์ม STEMPlus” อบรมหลักสูตรพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เดินหน้าสร้างคนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไปแล้วกว่า 5 หมื่นคน

วันที่ 4 กันยายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)…

อ่านต่อ
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฯ “มทร.สุวรรณภูมิ” ร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวทีระดับชาติ ในงาน 2nd RMUT-TRM Day จัดโดย สป.อว ร่วมกับ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ฯ มีงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ถูกนำเสนอในงานคือ “การพัฒนาหุ่นจําลองทางการแพทย์สําหรับฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีน” และ “การพัฒนาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์อ่านค่าอากัปกริยาเพื่อช่วยพยุงหลัง “

วันที่ 2 ก.ย.2566 อาจารย์ ดร.เจษฎา  จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนที่สามารถถอดประกอบได้ด้วยนวัตกรรมแห่งงานหัตถศิลป์ (Technical Craft) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมสิ่งทอเสื่อกก พร้อมด้วยทีมนักวิจัยในสังกัด…

อ่านต่อ
ข่าวแวดวง ไอที อว.
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฯ “มทร.สุวรรณภูมิ” ร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวทีระดับชาติ ในงาน 2nd RMUT-TRM Day จัดโดย สป.อว ร่วมกับ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ฯ มีงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ถูกนำเสนอในงานคือ “การพัฒนาหุ่นจําลองทางการแพทย์สําหรับฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีน” และ “การพัฒนาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์อ่านค่าอากัปกริยาเพื่อช่วยพยุงหลัง “

วันที่ 2 ก.ย.2566 อาจารย์ ดร.เจษฎา  จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนที่สามารถถอดประกอบได้ด้วยนวัตกรรมแห่งงานหัตถศิลป์ (Technical Craft) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมสิ่งทอเสื่อกก พร้อมด้วยทีมนักวิจัยในสังกัด…

อ่านต่อ
สกสว.จัดเวทีถก “ปัญญาประดิษฐ์” จุดเปลี่ยนหรือจุดจบของมนุษยชาติ

สกสว.เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองด้านปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายมิติ ชี้ไทยมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะพัฒนา แต่ต้องเรียนรู้ให้ไวและไม่หยุดเรียนรู้ หยิบฉวยเทคโนโลยีมาใช้หรือสร้างโมเดลเฉพาะกิจของไทยเอง ตอบโจทย์แต่ละด้านอย่างเหมาะสม รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย…

อ่านต่อ
ข่าวแวดวง ไอที อว.
สกสว.จัดเวทีถก “ปัญญาประดิษฐ์” จุดเปลี่ยนหรือจุดจบของมนุษยชาติ

สกสว.เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองด้านปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายมิติ ชี้ไทยมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะพัฒนา แต่ต้องเรียนรู้ให้ไวและไม่หยุดเรียนรู้ หยิบฉวยเทคโนโลยีมาใช้หรือสร้างโมเดลเฉพาะกิจของไทยเอง ตอบโจทย์แต่ละด้านอย่างเหมาะสม รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย…

อ่านต่อ