Telemedicine

การเผยแพร่การฝึกปฏิบัติผ่าตัดที่ดีที่สุดทั่วเอเชียแปซิฟิก เทคโนโลยีการสื่อสารได้เปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชียด้วยการวินิจฉัยทางไกลขั้นสูงและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

TEIN ช่วยศัลยแพทย์ฝึกหัดทั่วเอเชียแปซิฟิกเพื่อนำเทคนิคทางคลินิกที่ซับซ้อนเช่นการผ่าตัดส่องกล้องโดยการสนับสนุนการฝึกอบรมทางไกลด้วยการผ่าตัดทางไกล การเชื่อมต่อขั้นสูงช่วยให้การสตรีมคุณภาพสูงของ การผ่าตัดแบบเรียลไทม์ ในเวลาใกล้เคียงจากห้องปฏิบัติการไปยังห้องเรียนระยะไกล สิ่งนี้อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่และขยายขนาดของการฝึกปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ประโยชน์แก่แพทย์และศัลยแพทย์ในประเทศกำลังพัฒนาและช่วยชีวิตที่มีค่าไว้มากมาย

ความร่วมมือระหว่างแพทย์และวิศวกร

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ต้องการความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างแพทย์และวิศวกรเครือข่ายในโรงพยาบาล โดยเสนอการฝึกอบรมทางเทคนิคที่ดีและการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิศวกรในโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์อย่างมากจากมาตรฐานทางการแพทย์พร้อมบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และวิศวกรเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาและความร่วมมือในการให้บริการสังคมด้วยการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น

แชร์ไปยัง: