e-Culture

      แม้ว่า TEIN จะถูกก่อตั้งขึ้นเป็นประตูสู่ความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษา แต่การเชื่อมต่อขั้นสูงของ TEIN ยังสามารถทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสนับสนุนการทำงานร่วมกันในโครงการทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยวิธีการใหม่ทั้งหมด – ด้วยการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ยกตัวอย่าง เช่น cyber-performance ได้กลายเป็นความจริง ต้องขอบคุณซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนบางตัว และการประสานงานอย่างเป็นระบบและผ่านเครือข่ายข้อมูลความจุสูงเช่น TEIN และ GÉANT

แชร์ไปยัง: