e-Science

      เครือข่ายความจุสูงโดยเฉพาะเพื่อให้บริการชุมชนการวิจัยและการศึกษา เช่น TEIN ในเอเชียแปซิฟิกเป็นสิ่งสำคัญที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระดับโลกในหมู่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย โดยมีการเปิดใช้แบ่งปันข้อมูลที่สร้างขึ้นในระหว่างการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในระดับ petabytes (1,000,000 GB) และทำให้นักฟิสิกส์สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้ง TEIN ยังอำนวยความสะดวกในการวิจัยร่วมกันในหลากหลายสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : ฟิสิกส์ของอนุภาค เช่น Large Hadron Collider (LHC), วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ฟิวชั่น (NIFS), โครงสร้างผลึก (Crystal structures), เลนส์คอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกริด (Grid computing)

แชร์ไปยัง: