Category ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ
ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่…

อ่านต่อ
ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics Resources

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics Resources

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ทีมงาน ThaiLIS ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมดูงานสำนักวิทยทรัพยากร Office of Academics…

อ่านต่อ
UniNet ร่วมกับ ThaiRen เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pasific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับและสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
UniNet ร่วมกับ ThaiRen เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pasific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับและสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ…

อ่านต่อ
UniNet ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 36 (TCL 36th)

วันที่ 3 มกราคม 2567 … รองศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ ผอ.UniNet สป.อว. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
UniNet ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 36 (TCL 36th)

วันที่ 3 มกราคม 2567 … รองศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ ผอ.UniNet สป.อว. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่…

อ่านต่อ
ความสามารถดิจิทัลไทยดีขึ้น 5 อันดับ รมว.ดิจิทัลฯ ฝันไกลดันให้อยู่ 30 อันดับแรกของโลก ในปี 2569

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย (Digital Competitiveness Ranking) ในปี 2566 ดีขึ้น 5 อันดับ โดยไทยอยู่อันดับที่ 35…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความสามารถดิจิทัลไทยดีขึ้น 5 อันดับ รมว.ดิจิทัลฯ ฝันไกลดันให้อยู่ 30 อันดับแรกของโลก ในปี 2569

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย (Digital Competitiveness Ranking) ในปี 2566 ดีขึ้น 5 อันดับ โดยไทยอยู่อันดับที่ 35…

อ่านต่อ
สิงคโปร์ประกาศแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติฉบับที่สอง ชวนนักวิจัย AI มาอาศัย, เร่งซื้อ GPU เข้าประเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (Singapore National AI Strategy หรือ NAIS) ฉบับที่สอง หลังจากออกแผนฉบับแรกมาตั้งแต่ปี 2019 แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มองว่า AI เปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ควรมีมาสู่สิ่งที่จำเป็น…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สิงคโปร์ประกาศแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติฉบับที่สอง ชวนนักวิจัย AI มาอาศัย, เร่งซื้อ GPU เข้าประเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (Singapore National AI Strategy หรือ NAIS) ฉบับที่สอง หลังจากออกแผนฉบับแรกมาตั้งแต่ปี 2019 แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มองว่า AI เปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ควรมีมาสู่สิ่งที่จำเป็น…

อ่านต่อ
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่มึความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับอวกาศนั้นต้องตกอยู่ในความเสี่ยง ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนี้ถูกเปิดเผยในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้เอง เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกฏหมายได้แจ้งเตือนไปยังตัวแทนของทาง JAXA ว่าระบบนั้นมีความไม่ปลอดภัย ซึ่งในที่สุดก็ได้รับการยืนยันจากทางหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น Hirokazu Matsuno ได้เปิดเผยในการแถลงข่าวว่านักโจมตีได้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่มึความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับอวกาศนั้นต้องตกอยู่ในความเสี่ยง ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนี้ถูกเปิดเผยในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้เอง เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกฏหมายได้แจ้งเตือนไปยังตัวแทนของทาง JAXA ว่าระบบนั้นมีความไม่ปลอดภัย ซึ่งในที่สุดก็ได้รับการยืนยันจากทางหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น Hirokazu Matsuno ได้เปิดเผยในการแถลงข่าวว่านักโจมตีได้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์…

อ่านต่อ
นักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

นักประดิษฐ์จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

นักประดิษฐ์จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design…

อ่านต่อ
‘Authentic’ คำแห่งปี 2023 รับยุค AI ที่ทำให้ไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอม

Merriam-Webster เว็บไซต์พจนานุกรมเก่าแก่ของสหรัฐ ยกให้คำว่า “Authentic” ที่แปลว่า เป็นของแท้, แท้จริง เป็น “คำแห่งปี” 2023 ในยุคที่ ‘AI’ ทำให้การตามหาความจริงเป็นเรื่องยาก…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
‘Authentic’ คำแห่งปี 2023 รับยุค AI ที่ทำให้ไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอม

Merriam-Webster เว็บไซต์พจนานุกรมเก่าแก่ของสหรัฐ ยกให้คำว่า “Authentic” ที่แปลว่า เป็นของแท้, แท้จริง เป็น “คำแห่งปี” 2023 ในยุคที่ ‘AI’ ทำให้การตามหาความจริงเป็นเรื่องยาก…

อ่านต่อ
Wordpress Popup Plugin Free