ความสามารถดิจิทัลไทยดีขึ้น 5 อันดับ รมว.ดิจิทัลฯ ฝันไกลดันให้อยู่ 30 อันดับแรกของโลก ในปี 2569

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย (Digital Competitiveness Ranking) ในปี 2566 ดีขึ้น 5 อันดับ โดยไทยอยู่อันดับที่ 35…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความสามารถดิจิทัลไทยดีขึ้น 5 อันดับ รมว.ดิจิทัลฯ ฝันไกลดันให้อยู่ 30 อันดับแรกของโลก ในปี 2569

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย (Digital Competitiveness Ranking) ในปี 2566 ดีขึ้น 5 อันดับ โดยไทยอยู่อันดับที่ 35…

อ่านต่อ
สิงคโปร์ประกาศแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติฉบับที่สอง ชวนนักวิจัย AI มาอาศัย, เร่งซื้อ GPU เข้าประเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (Singapore National AI Strategy หรือ NAIS) ฉบับที่สอง หลังจากออกแผนฉบับแรกมาตั้งแต่ปี 2019 แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มองว่า AI เปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ควรมีมาสู่สิ่งที่จำเป็น…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สิงคโปร์ประกาศแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติฉบับที่สอง ชวนนักวิจัย AI มาอาศัย, เร่งซื้อ GPU เข้าประเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (Singapore National AI Strategy หรือ NAIS) ฉบับที่สอง หลังจากออกแผนฉบับแรกมาตั้งแต่ปี 2019 แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มองว่า AI เปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ควรมีมาสู่สิ่งที่จำเป็น…

อ่านต่อ
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่มึความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับอวกาศนั้นต้องตกอยู่ในความเสี่ยง ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนี้ถูกเปิดเผยในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้เอง เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกฏหมายได้แจ้งเตือนไปยังตัวแทนของทาง JAXA ว่าระบบนั้นมีความไม่ปลอดภัย ซึ่งในที่สุดก็ได้รับการยืนยันจากทางหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น Hirokazu Matsuno ได้เปิดเผยในการแถลงข่าวว่านักโจมตีได้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่มึความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับอวกาศนั้นต้องตกอยู่ในความเสี่ยง ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนี้ถูกเปิดเผยในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้เอง เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกฏหมายได้แจ้งเตือนไปยังตัวแทนของทาง JAXA ว่าระบบนั้นมีความไม่ปลอดภัย ซึ่งในที่สุดก็ได้รับการยืนยันจากทางหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น Hirokazu Matsuno ได้เปิดเผยในการแถลงข่าวว่านักโจมตีได้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์…

อ่านต่อ
นักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

นักประดิษฐ์จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

นักประดิษฐ์จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design…

อ่านต่อ
‘Authentic’ คำแห่งปี 2023 รับยุค AI ที่ทำให้ไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอม

Merriam-Webster เว็บไซต์พจนานุกรมเก่าแก่ของสหรัฐ ยกให้คำว่า “Authentic” ที่แปลว่า เป็นของแท้, แท้จริง เป็น “คำแห่งปี” 2023 ในยุคที่ ‘AI’ ทำให้การตามหาความจริงเป็นเรื่องยาก…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
‘Authentic’ คำแห่งปี 2023 รับยุค AI ที่ทำให้ไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอม

Merriam-Webster เว็บไซต์พจนานุกรมเก่าแก่ของสหรัฐ ยกให้คำว่า “Authentic” ที่แปลว่า เป็นของแท้, แท้จริง เป็น “คำแห่งปี” 2023 ในยุคที่ ‘AI’ ทำให้การตามหาความจริงเป็นเรื่องยาก…

อ่านต่อ
หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง เทคโนโลยี…เปลี่ยนชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด ลด ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง เทคโนโลยี…เปลี่ยนชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด ลด ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า…

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ สวทช. ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการเผยแพร่ฐานข้อมูลพืช-ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand) หรือ NBT…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ สวทช. ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการเผยแพร่ฐานข้อมูลพืช-ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand) หรือ NBT…

อ่านต่อ
สิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องพิจารณา เรื่องความเสี่ยงของ AI กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องพิจารณา เรื่องความเสี่ยงของ AI กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยประโยชน์ของ  AI ที่เรานิยมใช้กันทุกวันนี้ ต้องสมดุลกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลที่เกิดตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากฮาร์ดแวร์ โมเดลการฝึกและการใช้พลังงาน เบตติน่า แทรทซ์ ไรอัน รองประธานฝ่ายวิจัย…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องพิจารณา เรื่องความเสี่ยงของ AI กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องพิจารณา เรื่องความเสี่ยงของ AI กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยประโยชน์ของ  AI ที่เรานิยมใช้กันทุกวันนี้ ต้องสมดุลกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลที่เกิดตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากฮาร์ดแวร์ โมเดลการฝึกและการใช้พลังงาน เบตติน่า แทรทซ์ ไรอัน รองประธานฝ่ายวิจัย…

อ่านต่อ
“ศ.ดร.ศุภชัย” รองปลัดฯ อว. เข้าร่วมการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ย้ำนโยบาย อว. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ควบคู่ผลิตหลักสูตรพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ประเทศ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2566 โดยมี พลเอก จรัล…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
“ศ.ดร.ศุภชัย” รองปลัดฯ อว. เข้าร่วมการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ย้ำนโยบาย อว. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ควบคู่ผลิตหลักสูตรพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ประเทศ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2566 โดยมี พลเอก จรัล…

อ่านต่อ
ททท. จับมือ แกร็บ ลงนาม MOU ดันท่องเที่ยวยั่งยืนผ่าน 3 มิติ

แกร็บ ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือใน 3 มิติหลัก ครอบคลุมทั้งการจัดแคมเปญพิเศษและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อใช้พัฒนากิจกรรมและวางแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงการผลักดันการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่า…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ททท. จับมือ แกร็บ ลงนาม MOU ดันท่องเที่ยวยั่งยืนผ่าน 3 มิติ

แกร็บ ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือใน 3 มิติหลัก ครอบคลุมทั้งการจัดแคมเปญพิเศษและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อใช้พัฒนากิจกรรมและวางแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงการผลักดันการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่า…

อ่านต่อ