Category ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ
ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่…

อ่านต่อ
UniNet ร่วมกับ ThaiRen เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pasific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับและสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
UniNet ร่วมกับ ThaiRen เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pasific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับและสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ…

อ่านต่อ
(Kick-off) จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับกระทรวง ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนเพื่อการปฏิบัติและพัฒนาทักษะคน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ตั้งเป้าใช้งานได้จริง เมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ UniNet เปิดเผยว่า เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ อว. หรือเครือข่าย UniNet ได้เริ่มเปิดตัว…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวแวดวง ไอที อว.
(Kick-off) จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับกระทรวง ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนเพื่อการปฏิบัติและพัฒนาทักษะคน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ตั้งเป้าใช้งานได้จริง เมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ UniNet เปิดเผยว่า เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ อว. หรือเครือข่าย UniNet ได้เริ่มเปิดตัว…

อ่านต่อ
GISTDA และกรมอนามัย ส่งเสริมการใช้งาน Application “Life Dee” ต่อเนื่อง

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 GISTDA และกรมอนามัย ร่วมกันส่งเสริมการใช้งาน Application “Life Dee” ซึ่งเป็น Application เพื่อสุขภาพ…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet
GISTDA และกรมอนามัย ส่งเสริมการใช้งาน Application “Life Dee” ต่อเนื่อง

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 GISTDA และกรมอนามัย ร่วมกันส่งเสริมการใช้งาน Application “Life Dee” ซึ่งเป็น Application เพื่อสุขภาพ…

อ่านต่อ