Archives February 2024

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Asia-Pacific Advance Network ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ประมวลภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์…

อ่านต่อ
กิจกรรม
ประมวลภาพบรรยากาศงาน Asia-Pacific Advance Network ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ประมวลภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advance Network (APAN) ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์…

อ่านต่อ
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (APAN 57)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายขั้นสูงแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (The Asia-Pacific Advanced Network : APAN 57)…

อ่านต่อ