ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดแพลตฟอร์ม “เมืองใจดี ผู้สูงวัย Happy” เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัยขึ้น

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เมืองใจดี ผู้สูงวัย Happy” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลนครหลวง ปลัดอำเภอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ วัดนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุในระดับสมบูรณ์และจะก้าวสู่ระดับสุดยอดในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต ประกอบกับสถิติการบาดเจ็บเสียชีวิตในผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจากการพลัดตกหกล้มเฉลี่ยวันละ 3 คน โดยเกิดเหตุบริเวณห้องน้ำ บันได และพื้นต่างระดับ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่ง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดทำแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัยขึ้น

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การเข้าถึงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกับ สวทช. และ สสส. เปิดแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ “เมืองใจดี ผู้สูงวัย Happy” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ต่างๆ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ระบบสามารถพูดคุยเพื่อรับข้อมูลสิ่งอำนวยสะดวกได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่าย ๆ ในทุกพื้นที่ อย่างเท่าเทียม และให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในสถานที่ต่างๆ จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดังกล่าว

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้เลือกเปิดตัว แพลตฟอร์ม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นเมืองเก่าและ เป็นอดีตราชธานีของไทย ที่แสดงถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมา สะท้อน ให้เห็นถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประกอบด้วย วัด โบราณสถาน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของผู้สูงอายุและครอบครัว ขอให้ทุกท่านนำแพลตฟอร์ม ดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจสถานที่ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคง ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แชร์ไปยัง: