ปฏิรูปการเรียนรู้สู่อุดมศึกษา สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน : ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว”…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่อุดมศึกษา สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน : ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว”…

อ่านต่อ
Profitable business makes your profit

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ , ไม่จัดกลุ่ม
Profitable business makes your profit

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
Furious after being to axed from finals

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ไม่จัดกลุ่ม
Furious after being to axed from finals

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
Hosts can’t contain on their dismay

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ , ไม่จัดกลุ่ม
Hosts can’t contain on their dismay

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
Alisa’s Roman Gives Trends

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ไม่จัดกลุ่ม
Alisa’s Roman Gives Trends

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
The Big Seminar Investment

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
ไม่จัดกลุ่ม
The Big Seminar Investment

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
Let’s Build Your Business

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
ไม่จัดกลุ่ม
Let’s Build Your Business

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
Successful Marketing Ads

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
ไม่จัดกลุ่ม
Successful Marketing Ads

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
Sed posuere dolor necs

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
ไม่จัดกลุ่ม
Sed posuere dolor necs

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
Integer at augue ut urna

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ
ไม่จัดกลุ่ม
Integer at augue ut urna

Forbade panther desolately iguanodon alas in goodness goodness re-laid when wishful but yet…

อ่านต่อ