ภาพกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดแพลตฟอร์ม “เมืองใจดี ผู้สูงวัย Happy” เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัยขึ้น

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เมืองใจดี…

อ่านต่อ
กิจกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดแพลตฟอร์ม “เมืองใจดี ผู้สูงวัย Happy” เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัยขึ้น

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เมืองใจดี…

อ่านต่อ
AI แบบไทย ๆ Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ว !!!

ในช่วงแรกของการพัฒนา AI ที่สามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานล้วนต้องพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น เพราะการใช้ภาษาอื่น ๆ จะใช้พลังในการประมวลคำสั่งที่สูง ล่าสุด Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ววันนี้…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
AI แบบไทย ๆ Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ว !!!

ในช่วงแรกของการพัฒนา AI ที่สามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานล้วนต้องพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น เพราะการใช้ภาษาอื่น ๆ จะใช้พลังในการประมวลคำสั่งที่สูง ล่าสุด Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ววันนี้…

อ่านต่อ
มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=apVGIV4gOvk มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษาสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=apVGIV4gOvk มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษาสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม…

อ่านต่อ
สดช.จัดฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) หวังสร้างเยาวชนเป็นอาสาสมัครขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัล ครั้งที่ 4…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
สดช.จัดฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) หวังสร้างเยาวชนเป็นอาสาสมัครขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัล ครั้งที่ 4…

อ่านต่อ
เทคโนโลยี VR เบิกทางสอนวิชาชีพเพื่อชีวิตที่ดีแก่อดีตผู้ต้องขัง

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรัฐแมริแลนด์มอบโอกาสชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ต้องขังทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้ให้เป็นช่างเทคนิครถยนต์ มอริส นีล เป็นอีกคนที่มาฝึกงานที่อู่ซ่อมรถ ในเมืองเฮลธอร์ป รัฐแมริแลนด์ ซึ่งเป็นศูนย์อบรมของโครงการขององค์กร Vehicles for Change (VFC) โดยเขาร่วมฝึกกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้เคยต้องโทษจำคุก…

อ่านต่อ
กิจกรรม
เทคโนโลยี VR เบิกทางสอนวิชาชีพเพื่อชีวิตที่ดีแก่อดีตผู้ต้องขัง

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรัฐแมริแลนด์มอบโอกาสชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ต้องขังทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้ให้เป็นช่างเทคนิครถยนต์ มอริส นีล เป็นอีกคนที่มาฝึกงานที่อู่ซ่อมรถ ในเมืองเฮลธอร์ป รัฐแมริแลนด์ ซึ่งเป็นศูนย์อบรมของโครงการขององค์กร Vehicles for Change (VFC) โดยเขาร่วมฝึกกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้เคยต้องโทษจำคุก…

อ่านต่อ
สกมช. รวมพลจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 220 คน เข้าฝึกเตรียมการ Pre-Exercise ทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในการรับมือภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic)ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ Thailand’s National Cyber Exercise 2023 ระหว่างวันที่ 12-14…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
สกมช. รวมพลจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 220 คน เข้าฝึกเตรียมการ Pre-Exercise ทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในการรับมือภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic)ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ Thailand’s National Cyber Exercise 2023 ระหว่างวันที่ 12-14…

อ่านต่อ
ทีม iRAP ROBOT มจพ. คว้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2023” ณ ประเทศฝรั่งเศส นักศึกษา ทีม iRAP ROBOT มจพ. คว้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2023” และอีก 2 รางวัล รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก และ รางวัลการทำแผนที่ยอดเยี่ยมระดับโลก

ทีม iRAP ROBOT นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ตัวแทนจากประเทศไทยคว้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2023” และอีก 2…

อ่านต่อ
กิจกรรม
ทีม iRAP ROBOT มจพ. คว้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2023” ณ ประเทศฝรั่งเศส นักศึกษา ทีม iRAP ROBOT มจพ. คว้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2023” และอีก 2 รางวัล รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก และ รางวัลการทำแผนที่ยอดเยี่ยมระดับโลก

ทีม iRAP ROBOT นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ตัวแทนจากประเทศไทยคว้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2023” และอีก 2…

อ่านต่อ
ศึกษาศาสตร์จัดอบรม ChatGPT และเครื่องมือ Ai ช่วยสร้างบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติ

เมื่อระหว่างวันที 5-6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กษรใช้ ChatGPT และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์บทความทำงวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสำรระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ”…

อ่านต่อ
กิจกรรม
ศึกษาศาสตร์จัดอบรม ChatGPT และเครื่องมือ Ai ช่วยสร้างบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติ

เมื่อระหว่างวันที 5-6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กษรใช้ ChatGPT และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์บทความทำงวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสำรระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ”…

อ่านต่อ
#Dek67 เตรียมตัว! ทปอ.ประกาศปฏิทิน ทีแคส67 สอบ A-Level -TGAT-TPAT

#Dek67 เตรียมตัว! ทปอ.ประกาศปฏิทิน ทีแคส67 สอบ A-Level -TGAT-TPAT เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Mytcas.com”…

อ่านต่อ
กิจกรรม , ข่าวประกาศ
#Dek67 เตรียมตัว! ทปอ.ประกาศปฏิทิน ทีแคส67 สอบ A-Level -TGAT-TPAT

#Dek67 เตรียมตัว! ทปอ.ประกาศปฏิทิน ทีแคส67 สอบ A-Level -TGAT-TPAT เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Mytcas.com”…

อ่านต่อ
เจาะลึกทำความเข้าใจกับ ChatGPT และ AI

ในเวลานี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ChatGPT” กำลังเป็นหัวข้อมาแรงที่ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นประเด็นถกเถียงถึงข้อดีและความเสี่ยงของการที่ AI จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร (machines) และการสื่อสารระหว่างมนุษย์อีกด้วย โดยเมื่อเร็วๆนี้ AMCHAM Education committee และ Digital Economy…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
เจาะลึกทำความเข้าใจกับ ChatGPT และ AI

ในเวลานี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ChatGPT” กำลังเป็นหัวข้อมาแรงที่ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นประเด็นถกเถียงถึงข้อดีและความเสี่ยงของการที่ AI จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร (machines) และการสื่อสารระหว่างมนุษย์อีกด้วย โดยเมื่อเร็วๆนี้ AMCHAM Education committee และ Digital Economy…

อ่านต่อ