Category ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดสุโขทัย

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดสุโขทัย (สพป. สุโขทัย เขต 1) จะดำเนินการปรับปรุงสายสื่อสัญญาณ บริเวณหน้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อจัดระเบียบสายตามคำสั่งแขวงการทางสุโขทัย ในวันที่…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดสุโขทัย

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดสุโขทัย (สพป. สุโขทัย เขต 1) จะดำเนินการปรับปรุงสายสื่อสัญญาณ บริเวณหน้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อจัดระเบียบสายตามคำสั่งแขวงการทางสุโขทัย ในวันที่…

อ่านต่อ
(Kick-off) จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับกระทรวง ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนเพื่อการปฏิบัติและพัฒนาทักษะคน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ตั้งเป้าใช้งานได้จริง เมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ UniNet เปิดเผยว่า เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ อว. หรือเครือข่าย UniNet ได้เริ่มเปิดตัว…

อ่านต่อ
ข่าวความเคลื่อนไหวของ UniNet , ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวแวดวง ไอที อว.
(Kick-off) จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับกระทรวง ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนเพื่อการปฏิบัติและพัฒนาทักษะคน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ตั้งเป้าใช้งานได้จริง เมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) หรือ UniNet เปิดเผยว่า เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ อว. หรือเครือข่าย UniNet ได้เริ่มเปิดตัว…

อ่านต่อ
พบกันทุกวันศุกร์ กับรายการ UniNet Talkรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

พบกันทุกวันศุกร์ กับรายการ UniNet Talkรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) ขอเชิญรับชม รับฟังสาระน่ารู้ในรายการ UniNet Talk เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกันทุกวันศุกร์ กับรายการ UniNet Talkรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

พบกันทุกวันศุกร์ กับรายการ UniNet Talkรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) ขอเชิญรับชม รับฟังสาระน่ารู้ในรายการ UniNet Talk เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00…

อ่านต่อ
เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดอยุธยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์และระบบเครือข่าย   ในวันที่   25  กันยายน 2566 โดยจะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ ตั้งแต่เวลา 17.00-23:00…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดอยุธยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์และระบบเครือข่าย   ในวันที่   25  กันยายน 2566 โดยจะดำเนินการปิดระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ ตั้งแต่เวลา 17.00-23:00…

อ่านต่อ
พบกันทุกวันศุกร์ กับรายการ UniNet Talkรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

ขอเชิญรับชม รับฟังสาระน่ารู้ในรายการ UniNet Talk เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง 15.00 น. สำหรับในวันศุกร์ที่ 22 กันยายนนี้…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกันทุกวันศุกร์ กับรายการ UniNet Talkรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

ขอเชิญรับชม รับฟังสาระน่ารู้ในรายการ UniNet Talk เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง 15.00 น. สำหรับในวันศุกร์ที่ 22 กันยายนนี้…

อ่านต่อ
อย.จับมือ ส.อ.ท.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยระบบบาร์โค้ดสองมิติตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

อย. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยระบบรหัสบาร์โค้ดสองมิติตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย วันที่ 28 สิงหาคม…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อย.จับมือ ส.อ.ท.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยระบบบาร์โค้ดสองมิติตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

อย. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยระบบรหัสบาร์โค้ดสองมิติตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย วันที่ 28 สิงหาคม…

อ่านต่อ
พาณิชย์แท็กทีม 40 พันธมิตร อี-คอมเมิร์ ซชั้นนำ จัดงาน “มหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2023” เสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลัง 40 แพลตฟอร์มพันธมิตรด้านอี-คอมเมิร์ซ จัดงาน “มหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2023” ระหว่างวันที่ 26…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์แท็กทีม 40 พันธมิตร อี-คอมเมิร์ ซชั้นนำ จัดงาน “มหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2023” เสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลัง 40 แพลตฟอร์มพันธมิตรด้านอี-คอมเมิร์ซ จัดงาน “มหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2023” ระหว่างวันที่ 26…

อ่านต่อ
มรภ.ลำปาง ทำ MOU ร่วมกับ AIS จัดหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” และพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัล ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล แก่บุคลากรและนักศึกษา

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายอาทยา  หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ บริษัท…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มรภ.ลำปาง ทำ MOU ร่วมกับ AIS จัดหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” และพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัล ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล แก่บุคลากรและนักศึกษา

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายอาทยา  หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ บริษัท…

อ่านต่อ
กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ มจพ. เผยความคืบหน้า นำ AI แปลตำรับ ตำรายาโบราณ สู่ Big Data รองรับบริการการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอัจฉริยะ แบบครบวงจร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เผยความคืบหน้าการดำเนินการแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) นำ AI แปลตำรับ ตำรายาโบราณซึ่งเป็นสมบัติชาติ เพื่อนำเข้าสู่…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ มจพ. เผยความคืบหน้า นำ AI แปลตำรับ ตำรายาโบราณ สู่ Big Data รองรับบริการการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอัจฉริยะ แบบครบวงจร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เผยความคืบหน้าการดำเนินการแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) นำ AI แปลตำรับ ตำรายาโบราณซึ่งเป็นสมบัติชาติ เพื่อนำเข้าสู่…

อ่านต่อ
วช. หนุนนวัตกรรมช่วยสังคมปลอดภัยด้วยแอพพลิเคชั่น “BeBrave” แก้ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ตามโครงการวิจัย “การพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางเพศในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ” ของนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วช. หนุนนวัตกรรมช่วยสังคมปลอดภัยด้วยแอพพลิเคชั่น “BeBrave” แก้ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)…

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วช. หนุนนวัตกรรมช่วยสังคมปลอดภัยด้วยแอพพลิเคชั่น “BeBrave” แก้ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ตามโครงการวิจัย “การพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางเพศในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ” ของนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วช. หนุนนวัตกรรมช่วยสังคมปลอดภัยด้วยแอพพลิเคชั่น “BeBrave” แก้ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)…

อ่านต่อ