ปักหมุด “ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเล่ย์” ฮับนวัตกรรมแห่งอนาคต

ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเล่ย์ ความฝันใหญ่ของไทยที่จะปั้นให้เป็นแหล่งนิเวศดิจิทัลและนวัตกรรมสำคัญของประเทศไทย ยกระดับพื้นที่ EEC ด้วยโครงสร้างพื้นฐานใหใม่ ถือเป็นอีกโครงการที่ไทยต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สร้างงานทะลุ20,000ตำแหน่ง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี  กล่าวว่า การเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดปี 2568 โดยปัญหาที่กำลังประสบคือการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัล แต่หากโครงการนี้เสร็จจะช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรดิจิทัลให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และคาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานด้านดิจิทัลในพื้นที่มากกว่า 20,000 ตำแหน่ง

“เราต้องมีเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทยด้าน Thailand Competitiveness หรือการยกระดับความสามารถของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับเศรษฐกิจ”

 

ฮับเทคโนฯขั้นสูงในภูมิภาค

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเล่ย์ จะเป็นศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยและส่งเสริมให้คนไทยก้าวไปสู่เวทีระดับโลก

ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Devices) เทคโนโลยีด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เทคโนโลยี IoT, AI, Software Convergence และ Cloud Innovation ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจและต่อยอดการส่งออกของประเทศ นำไปสู่การใช้งานทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน รวมถึงการให้บริการด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้น ตลอดจนรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตและอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

นอกจากนี้จะทำให้เกิดบทบาทและจุดยืนในเรื่อง Digital Content, Animation, Game และ E-SPORTS เป็นพื้นที่สร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน และผลักดันให้เกิดศูนย์กลางความร่วมมือทางการค้าระดับสากล จัดสรรเป็น 5 อาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร

เทียบเชิญหัวเว่ยสร้างนวัตกรรม

ล่าสุดอาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center อาคารแห่งที่สองของโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีผู้เช่าเต็มพื้นที่ พร้อมเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งอาคารดังกล่าวจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รวบรวมดิจิทัลสตาร์ทอัพและกำลังคนสายดิจิทัลไว้มากที่สุดในประเทศ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมดิจิทัลประเภทต่าง ๆ โดย ดีป้า ต้องการให้อาคารแห่งนี้เป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดิจิทัล และสร้างเครือข่ายที่มีความพร้อมสำหรับการต่อยอดธุรกิจของเหล่าดิจิทัลสตาร์ทอัพ

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมติดตามความพร้อมโครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเล่ย์ รวมถึงความก้าวหน้าของอาคาร Digital Innovation Center ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน AI & Cloud ของ หัวเว่ยด้วย

แชร์ไปยัง: