ฐานข้อมูลทดลองใช้

     เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 9 ฐาน ดังตารางด้านล่าง

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด ระยะเวลา เดือน จำนวน (แห่ง) บริษัทที่เสนอ
ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2019 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ The New York Times หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ The New York Times ช่วงปี 1851-1992 และปี 1981 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย Videos, The Learning Network, Science, Travel, Mini Crossword และอื่นๆ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 3 เดือน 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด ระยะเวลา เดือน จำนวน (แห่ง) บริษัทที่เสนอ
ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 61 6 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561 6 78 บริษัท EBSCO
ฐานข้อมูล Academic Fucus เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61 3 78 บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)
ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทสจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง 61 ล้านบทความ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61 3 78 บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)
ฐานข้อมูล China Masters’ Theses Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61 3 78 บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)
ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61 3 78 บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)
ฐานข้อมูล China Reference Works Online เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61 3 78 บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด ระยะเวลา เดือน จำนวน (แห่ง) บริษัทที่เสนอ
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) จะมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น 1 ส.ค. – 30 พ.ย. 60 4 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก) 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 60 9 78 บริษัท EBSCO
ฐานข้อมูล Science Reference Center ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่นๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 60 9 78 บริษัท EBSCO
ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 60 4 78 สำนักพิมพ์ Britannica และ ร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม)
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง 15 ม.ค. – 15 พ.ค. 60 4 78 บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
โปรแกรม EEWOWW EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล 15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 11.5 78 บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด ระยะเวลา เดือน จำนวน (แห่ง) บริษัทที่เสนอ
ฐานข้อมูล Food Science Source ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญรวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่นๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก 15 มี.ค. – 30 ก.ย. 59 6.5 78 บริษัท EBSCO
ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 59 3 78 ร้าน UPInform (อัพอินฟอร์ม)
ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ, นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler, แผนที่, รูปภาพ, วีดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิเช่น Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology และ Travel หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทาง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 – ปัจจุบัน, ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี, พร้อมทั้ง Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือจัดพิมพ์ได้อีกด้วย 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 59 5 78 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ, นิตยสาร, หนังสือ, ข่าวสาร, รูปภาพ, วีดีโอ และคลิปเสียง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ (มีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 รายการ) สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 – ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF และมีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง, ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, แชร์เนื้อหาลงใน Social Network ใหม่, บันทึกเนื้อหาลงในบัญชี Google Drive ได้และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 59 5 78 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ Britannica เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง 1 ธ.ค.58 – 31 พ.ค. 59 6 78 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด ระยะเวลา เดือน จำนวน (แห่ง) บริษัทที่เสนอ
ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi ฐานข้อมูลที่มัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา 13 ม.ค. – 12 เม.ย. 58 3 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ, นิตยสาร, หนังสือ, ข่าวสาร, รูปภาพ, วีดีโอ, และคลิปเสียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ (มีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 รายการ) สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 – ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF และมีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง, ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, แชร์เนื้อหาลงใน Social Network และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้งานร่วมฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันอีกด้วย 16 มี.ค. – 30 ก.ย. 58 3 78 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ, นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler, แผนที่, รูปภาพ, วีดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิเช่น Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology, และ Travel หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านทางช่อง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 – ปัจจุบัน, ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี, พร้อมทั้ง Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือจัดพิมพ์ได้อีกด้วย 16 มี.ค. – 30 ก.ย. 58 3 78 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลชั้นนาระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทางานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจานวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจานวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 CMMC รวบรวมคาศัพท์ด้านการสื่อสารจานวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจานวนมากกว่า 5,400โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสาหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 58 3 78 EBSCO Information Services
ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ อาทิ Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chapter, มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง, ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้งานร่วมฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันอีกด้วย 8 ก.ค. – 30 ก.ย. 58 3 78 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด ระยะเวลา เดือน จำนวน (แห่ง) บริษัทที่เสนอ
ProQuest Education Journals ประกอบไปด้วยวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ด้านการศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง และเป็นวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600 ชื่อเรื่อง 2 ก.ย. – 31 ต.ค. 57 2 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Charting Thailand’s Economy Plus เป็น e-learning platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างง่ายผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย

  1. Online course ปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์
  2. มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน 360 องศา กว่า 400 ดัชนี
  3. True ASEAN coverage ครอบคลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
  4. E-magazine สำหรับบทสรุปผู้บริหาร
  5. สรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์
15 พ.ย. 56 – 15 พ.ค. 57 6 78 บริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (e-book) 100 ชื่อเรื่อง ของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 57 2.5 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 24 มี.ค. – 31 ธ.ค. 57 9 78 EBSCO Publishing
JSTOR เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ 16 ต.ค. – 15 ธ.ค. 57 2 78 EIFL-Thailand
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด ระยะเวลา เดือน จำนวน (แห่ง) บริษัทที่เสนอ
ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 7 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 55 7 78 บริษัท EBSCO Publishing
Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจานวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจานวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ ต.ค. – 31 ธ.ค. 55 3 78 บริษัท EBSCO Publishing
Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการทางานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจานวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ.1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสาหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล ต.ค. – 31 ธ.ค. 55 3 78 บริษัท EBSCO Publishing
Sage Knowledge เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) จำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง) ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมหลายสาขาวิชาได้แก่ Business and management, Counseling, Criminology, Education, Geography, Health and social care, Media and communication, Politics and international relations, Psychology และ Sociology พ.ย. 55 – 15 พ.ค. 56 6 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก BritannicaOnline, Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 56 6 78 Nation International Edutainment Public Co., Ltd.
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ที่ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง และแสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File 5 ม.ค. – 5 มี.ค. 56 2 78 บริษัท Swets
ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 16 ม.ค. – 30 มิ.ย. 56 6 78 บริษัท EBSCO Publishing
ฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments) วารสารวิชาการที่เป็น Peer-reviewed Journals ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัย หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ biological, medical, chemical และ physical ในรูปแบบวิดีโอ 1 พ.ค. – 1 มิ.ย. 56 1 78 Journal of Visualized Experiments (JoVE)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Academic Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาดและความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่นๆ อีกมากมาย 16 มิ.ย. – 15 ก.ย. 56 3 78 บริษัท EBSCO Publishing
ฐานข้อมูล MarketLine online Subscribed by 80% top business schools worldwide, but it is new into Thailand from 2013. Coverage of 30,000+ companies, updated annually. 3,500+ Industry Profiles, updated annually. 110 Country Profiles, updated annually. Country Statistics Database covering 215 countries. Annual coverage of 50,000+ financial deals 60,000+ news articles published. 75+ company-focused Case Studies added annually 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 56 2 78 บริษัท Informa Healthcare
IEEE eLearning Library เป็น eLearning Course ทั้งในรูปแบบ Short courses และ Conference Workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 Courses 15 ก.ค. – 31 ก.ย. 56 3 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ProQuest Education Journals ประกอบไปด้วยวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ด้านการศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง และเป็นวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600 ชื่อเรื่อง 2 ก.ย. – 31 ต.ค. 56 2 78 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ชื่อฐานข้อมูล ระยะเวลา จำนวน (แห่ง) บริษัทที่เสนอ
BioOne 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 54 77 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Education in Video 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78 ไอเฟิล-ไทยแลนด์
Dance in Video 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
Opera in Video 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
Theatre in Video 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
Filmakers Online 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
Ethnographic Video Online 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
Social Theory 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
World History in Video 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
Women and Social movement, International 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
Counseling and Therapy in Video I 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
Counseling and Therapy in Video II 31 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 78
แชร์ไปยัง: