สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดการประชุมการพัฒนาและการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ห้องประชุม สพป.ตราด ชี้แจงการใช้งานและการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากสมาชิกทั้ง 49 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด

เอกสารอ้างอิง

UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม “เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง”