29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ และ นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง และบริษัทผู้รับจ้าง ประชุมหารือเรื่อง งานสำรวจจัดเก็บข้อมูลสำหรับการบริหารโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนศรีอยุธยา เพื่อวางแผนการดำเนินงานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสำหรับโครงข่าย เส้นทางโครงข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่าย (Enclosure) ในแต่ละเส้นทาง เพื่อเป็นข้อมูลและตรวจสอบแต่ละเส้นทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ยกระดับการให้บริการในระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพ สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งในและระหว่างประเทศ