ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกได้เกิด สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID -19) ทาง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (zoom) เพื่อให้บริการกับ สป.อว. และหน่วยงานราชการอื่นๆ โดยในปีนี้  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการประชุมทางไกล (zoom) จึงได้จัดการเพิ่มปริมาณการเข้าใช้ห้องจากเดิมเปิดใช้งานทั้งหมด 5 ห้องละ 300 user เพิ่มเป็นทั้งหมด 10 ห้อง (โดยสามารถใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน)โดยแยกออกเป็น ห้องละ 500 user จำนวน 8 ห้อง โดยมีจำนวน 1 ห้องรองรับได้ 1000 user และมีอีกหนึ่งห้องที่ใช้สำหรับ webinars จำนวน 1 ห้องรองรับได้ 1000 user โดยท่านสามารถขอใช้บริการได้ตาม link นี้ครับ  https://forms.gle/HjWneHpghZVB1HXMA หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถเช็ค สถานะการจองในตารางประจำเดือน รวมถึงดาวโหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom ด้านล่างนี้ครับhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_45xaLMcwRFqjf8164CkAxtVVqvgpiWv ทั้งนี้ถ้าท่าน หากต้องการใช้ห้องประชุมด่วนๆหรือหากมีข้อสงสัยต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ตามด้านล่างนี้ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Tel : 0643524126 (ต้อม UniNet) ID.line 0643524126 และ 0-2232-4000 กด 4 ตามด้วยเบอร์ภายใน 7002 (ต้อง UniNet)

teerawatkorboon@gmail.com E-Mail: หรือ tong2012abc@gmail.com