ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา เปิดเผยว่า UniNet ได้สร้างพื้นฐานเครือข่ายด้วยสื่อใยแก้วนำแสงวางระบบอุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย และจัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายออกสู่ภายนอก โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรากฐานที่เข้มแข็งและระบบสื่อสารกลางสำหรับการศึกษาและวิจัยของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำหรับการติดต่อสื่อสาร เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูงต่อไป เครือข่าย UniNet ไม่ได้มุ่งให้บริการเพื่อใช้สื่อสัญญาณเพื่อออกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกบนเครือข่าย UniNet สามารถติดต่อสื่อสาร จัดการเรียนการสอนการวิจัยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ระหว่างกันบนเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อและดำเนินกิจกรรมข้างต้นกับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก

“กระผมขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม