19 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ร่วมอบรมระบบ VMware NSX-T ระหว่างวันที่ 17 – 19พฤศจิกายน 2564 ณ สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 18 โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเสมือน และเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับระบบ NSX-T ที่สามารถให้บริการในอนาคตสู่ระบบ cloud provider หรือ private cloud จากเดิมที่เป็น vmware NSX-V เป็น NSX-T เพื่อรองรับ ระบบ cloud ด้านการตรวจสอบ, บริหารจัดการ และควบคุม Network และ Security สำหรับ Cloud-Native Application ที่ทำงานอยู่บน Container หรือ Kubernetes สำหรับผู้ที่ดูแล Data Center เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยด้วยการจัดการที่ไม่เคยเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ VMware NSX เป็นแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายเสมือน (Network virtualization platform) ภายใต้ software defined data center โดย NSX จะทำฟังก์ชั่นที่เคยมีอยู่ในฮาร์ดแวร์ เช่น Switching ,Routing ,Firewalling โดยนำมาทำงานในระดับไฮเปอร์ไวท์เซอร์ เรียกได้ว่าเป็น “Network Hypervisor”