คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์ UniNet ได้เข้าพบ นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุโขทัยและอาจารย์เสมอ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย เพื่อสอบถามถึงการให้บริการ UniNet โดยรวมกับการให้บริการ Internet ความเร็วสูงของ UniNet และการบำรุงรักษาของบริษัท MA fiber และอุปกรณ์ เพื่อขอข้อเสนอแนะและการปรับปรุงบริการของ UniNet ซึ่งในการพูดคุยในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยได้สอบถามถึงแนวทางในอนาคตของ UniNet ว่าเป็นอย่างไร และได้รับคำชมเกี่ยวกับ ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี