สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยประธานตรวจรับ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)และกรรมการ นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ เข้าตรวจโหนดแกนหลักและโหนดกระจายประจำภาคใต้ตอนล่าง ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันในสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี โดยได้รับคำติชมในการให้บริการของทีมงานและคุณภาพอินเตอร์เน็ตในการให้บริการที่ดีมากจากวิทยาลัยเทคนิคพังงาโดย อาจารย์วุฒวงศ์ เอียดศรีชาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพังงา