เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา(UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับดร.เมธวิน กิติคุณGoogle Partner/กรรมการบริหารสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยณ ชั้น 13 อาคารอุดมศึกษา 1 ซึ่งในการประชุมหารือในครั้งนี้ ดร.เมธวิน กิติคุณ ได้แนะนำระบบ Google for Education โดยสำนักงานฯ เห็นว่า คือการบริการแอพพลิเคชั่นสหรับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Google มีการทงานเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดไม่ว่าอยู่ที่ไหน และไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้งาน สหรับบุคลากรสถานศึกษา นักศึกษา และพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่ง Google เป็น ผู้ดูแลแอพพลิเคชั่นและข้อมูลทั้งหมด ด้วยระบบการจัดการที่เรียกว่า Cloud Computing สามารถใช้งานภายใต้โดเมนชื่อมหาวิทยาลัย เช่น www.youruniversity.ac.th ที่มีความปลอดภัยสูง ด้วย Google Apps Message Security มีระบบป้องกันแสปมและไวรัส มีระบบการจัดการการส่งและการรับข้อความ เช่น ผู้ส่งข้อความสามารถส่งถึงใครได้บ้าง และสามารถรับข้อความจากใครบ้าง รวมถึงความสามารถในการกรองคไม่สุภาพ เป็นต้น

Google for Education ถือเป็นเครื่องมือที่เปิดกว้างสำหรับคุณครู นักเรียนนักศึกษา และสมาชิก
ในครอบครัวทั่วโลกามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การควบคุมการแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้ากันได้โดยไม่มีการสะดุด ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการศึกษาสืบต่อไป

ในปัจจุบันเพราะเราเองควรต้องพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ที่ใช้แก้ปัญหานั้นให้ดีที่สุด Google for Education น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้ดีและที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ staff at uni dot net