8 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมการใช้ Google for Education ณ ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าของสำนักฯ ได้ทราบถึงระบบ Google for Education การให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Google มีการทำงานเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดไม่ว่าอยู่ที่ไหน และไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ ในการใช้งาน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ควบคุมการแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้ากันได้โดยไม่มีการสะดุด ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ในปัจจุบันเพราะเราเองควรต้องพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้แก้ปัญหานั้นให้ดีที่สุด Google for Education น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการศึกษาที่สนับสนุนการทำงานได้ดีและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานสืบต่อไปในอนาคต