UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร
11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล หลักสูตร Data Design พร้อมนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในอนาคตสืบต่อไป