UniNet ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด”

7 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนภายใต้โครงการ “อว.พารอด” ที่เกิดจากการรวมพลังทุกภาคส่วนของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง อว. ระดม “ของดีและคนดี” ร่วมเป็นกองหนุนฟันฝ่าวิกฤตโควิดช่วยผู้ป่วยโควิด เพื่อเปลี่ยนกลุ่ม ‘รอ’ เป็นกลุ่ม ‘รอด’ เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19