จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต
เป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC)) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารราชการได้รับผลกระทบ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อการศึกษาวิจัย
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้ จึงขอเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้งานในการบริหารราชการในยุคดิจิตอล สังคมออนไลน์
ด้วยระบบ Tele Conference โดย UniNet ยินดีในการบริหารจัดการห้องประชุมทางไกลและให้บริการ ดังนี้

  • ใช้งานผ่าน Windows,Max, Mobile และ IP (เข้ารหัสผ่าน Codec H323)
  • เปิดใช้งานห้องประชุมพร้อมกันได้ถึง 5 ห้อง
  • รองรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุด 500 คน/ห้อง
  • บริหารจัดการระบบของห้องประชุมโดย UniNet และทีมงาน สป.อว. บริการด้วยระบบ (VCS) Video Conference System แบบความละเอียดสูงเสมือนผู้ใช้งานนั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และระบบ Web Conference System โดยที่ระบบดังกล่าวนี้ผู้ใช้มีเพียงคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็สามารถใช้งานประชุมหรือจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถอยู่ต่างที่กันพร้อมกันหลายจุด

UniNet ดำเนินการวางระบบสนับสนุนการประชุมพร้อมกันแบบหลายจุดและสามารถเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานต่างระบบกันให้สามารถประชุมหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ เพื่อให้บริการระบบในด้านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการประชุม การเรียนการสอนและด้านการแพทย์ โดยช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการ ผู้มีความประสงค์ขอใช้ระบบการประชุมออนไลน์ สามารถตรวจสอบช่วงเวลาตารางจองที่ว่าง (ไฟล์ Excel) และโหลดคู่มือการใช้งานของระบบ ได้ที่ https://1drv.ms/f/s!Aow83hGdieVhmGH3d2-x_aRmoN2D  โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ(Register) ระบบ Video Conference System ผ่านแบบฟอร์มได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf86Digp49F4fch0CchA6TNUQgwZlHyKpnoV2JGhiL7ZW8Fgg/viewform?fbclid=IwAR1O51RnWmfJWttrp98mrH_0SoUYoW-kzcoX2rf3dqajy7eNUOyxbr76PUE

(ซึ่งเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่จัดส่ง URL/Meeting ID และไฟล์ VDO & Log file ให้ท่านเพื่อนำไปใช้งาน)