เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบบูรณาการ และเปิดตัวรถยนต์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าของ PEA โดยมี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมในพิธี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี โดย UniNet ได้ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทางสามแยกบางแสน ถึง วงเวียนบางแสน แบ่งเป็น เฟสที่ 1 ตั้งแต่ ปากซอยซีไซด์ ถึง วงเวียนบางแสน และเฟสที่ 2 ตั้งแต่ สามแยกบางแสน ถึง ปากซอยซีไซด์และถือเป็นโอกาสอันดีในความร่วมมือการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไปสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองท่องเที่ยว รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคง โดยจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง หม้อแปลงแรงต่ำ ปรับปรุงแป้นไม้และอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ และตรวจสอบระบบจำหน่ายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการใช้งานของประชาชนสืบต่อไปในอนาคต