23 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ Mr.Hong-Eng Koh Global Chief Government Industry Scientist และ Mr. Patrick Low Beng Chee Global Public Services Industry Expert พร้อมด้วยทีมงานจาก HUAWEI ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนศรีอยุธยา

ผศ.ประมา ศาสตระรุจิ กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ UniNet และ Huawei ได้ทำการ workshop ร่วมกันในหัวข้อ “ทำอย่างไรในการ transform มหาวิทยาลัยไทยให้เป็น Smart University” โดยใช้ cloud + AI  ในส่วนของ Huawei ได้เสนอให้ UniNet เป็นส่วนกลางในการจัดหา service ต่างๆ รวมไปถึง cloud และ AI ให้กับมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต

“ในการนี้ UniNet มีโจทย์ที่จะ transform ตนเองให้เป็น cloud service provider โดยจะมี workshop ย่อยหลังจากนี้ระหว่าง Huawei, UniNet และมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความต้องการของ UniNet และมหาวิทยาลัย รวมถึงแชร์ความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ว่าจะต้องวางโครงสร้างในลักษณะใดประกอบกับการแชร์ Use case อีกทั้งต้องศึกษาว่าหน่วยงานอื่นแก้ปัญหาอย่างไร แสดงศักยภาพให้เห็นว่า AI ฉลาดแบบไหนมีความสำคัญอย่างไร สามารถทดแทนในการที่มหาวิทยาลัยจะไปซื้อบริการหรือจัดทำแยกเป็นของตนเองได้ในระดับไหน ชี้ให้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ดีกว่าหากนำข้อมูลของทุกมหาวิทยาลัยมารวมกันที่ cloud ของ Uninet เพื่อสร้าง AI ผลิต outcome ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับระบบทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เปลี่ยนวิถีการเรียนการสอนการรูปแบบเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เพื่ออนาคตในระบอบการศึกษาแนวใหม่ Smart University” ผอ.UniNet กล่าวในตอนท้าย