5 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุน และการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database) แก่นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์