เรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของผู้ให้บริการเครือข่าย ประสบปัญหาเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศขาดระหว่างไปสิงคโปร์และฮ่องกง ส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายระหว่างประเทศอาจจะมีความช้าและติดขัด สำนักงานฯ กำลังเร่งประสานงานการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเป็นปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานเครือข่ายฯ ด้วย