เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet
เนื่องจากโหนดพญาไท (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.ศรีอยุธยา) จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดพญาไท (ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว
ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th