เรียน สมาชิก UniNet 
UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3
ในวันอังคารที่ 26 ต.ค. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
ในวันที่ 26/10/64 10:00 – :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย
ในวันที่ 26/10/64 18:00 – :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์
ในวันที่ 27/10/64 00:00 – :17:00 สแตนด์บาย
รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (CCO-1-DR)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โรงเรียนวัดวังเย็น
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนวัดคลองสวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนวัดบุญญราศรี
โรงเรียนวัดศรีประชาราม
โรงเรียนวัดแหลมแค
โรงเรียนวัดดอนทอง
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)
โรงเรียนปากคลองบางขนาก
โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ
โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดไผ่ดำ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดคลองเจ้า
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18
โรงเรียนบึงสิงโต
โรงเรียนวัดคลอง 18
โรงเรียนวัดเขาดิน
โรงเรียนวัดบางแสม
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดพิมพาวาส
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
โรงเรียนวัดสองคลอง
โรงเรียนวัดคลองสวน
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
โรงเรียนวัดเทพราช
โรงเรียนวัดไชยธารา
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
โรงเรียนวัดชนะสงสาร
โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน
โรงเรียนวัดสนามจันทร์
โรงเรียนวัดดอนทอง
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนบ้านไร่ดอน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โรงเรียนตลาดคลอง 16
โรงเรียนวัดล่าง
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
โรงเรียนวัดบางสมัคร
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
โรงเรียนบ้านเชียงดาว
โรงเรียนวัดหัวสำโรง
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
โรงเรียนวัดวังเย็น
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนวัดบ้านกลาง
โรงเรียนวัดพานทอง
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบางปะกง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th