เรียน สมาชิก UniNet

หน่วยซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย fiber optic ของ UniNet ได้ดำเนินการแก้ไขสายเคเบิล สนง.เขตพื้นที่นครราชสีมา 6 กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการแก้ไขจุดขาดเนื่องจากสัตว์กัดแทะสายเคเบิล DBเส้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 up link ที่ 1,3 ขาดเข้าเส้น Backboneและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย