เรียน สมาชิก UniNet
หน่วยซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย fiber optic ของ UniNet ได้ดำเนินการแก้ไขสายเคเบิล โหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการแก้ไขจุดขาด เนื่องจากแจ้งนำสายลงดิน เหตุถอนเสาไฟฟ้าออก เส้นทาง ม.แม่ฟ้าหลวง – รร.แม่เจดีย์วิทยาคม และ ม.แม่ฟ้าหลวง – ว.เทคนิคพะเยา โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินแก้ไข 2 เส้นทางดังกล่าวจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับขอบคุณครับ