ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารราชการได้รับผลกระทบ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อการศึกษาวิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้จึงขอเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้งานในการบริหารราชการในยุคดิจิตอลสังคมออนไลน์ ด้วยระบบ Tele Conference โดย UniNet ยินดีในการบริหารจัดการห้องประชุมทางไกลและให้บริการ ดังนี้

ระบบ วีคลาส.ไทย

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อการศึกษาวิจัย ได้ค้นพบ “วีคลาส.ไทย” ระบบการประชุมทางไกลเพื่อคนไทย ได้ใช้งานง่าย โดยไม่เสียค่าจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ร่วมทั้งไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติมให้ยุ่งยากมากมาย เพื่อส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ โดยการให้บริการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร ได้แก่

วีคลาส.ไทย ใช้งานง่าย ผ่านทาง Web Browser ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ เพิ่มเติม  ที่สำคัญระบบนี้ให้บริการจากเครื่องแม่ข่ายในประเทศไทย ทำให้ลดการรับส่งข้อมูลกับต่างประเทศ สามารถส่งข้อมูล ภาพและเสียงได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศอย่างแท้จริง

ความโดดเด่นของ วีคลาส คือความสามารถในการรองรับชื่อโดเมน และ อีเมลภาษาไทย ในการลงชื่อและยืนยันตัวตน เพื่อเข้าใช้งานในระบบสำหรับการสร้างห้องประชุมออนไลน์ ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ๆ เพียงมีลิงค์ห้องประชุม และระบุชื่อผู้เข้าประชุม

ทุกท่านสามารถใช้งานเป็นภาษาไทยได้แล้ววันนี้ที่ https://วีคลาส.ไทย

ระบบอื่นๆ

ระบบ SCOPIA

 • ใช้งานผ่าน IP / Mobile / Web
 • เปิดใช้งานพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งห้องประชุม
 • รองรับการเข้าร่วมประชุมสูงสุด 200 Account
 • กรณีเปิดห้องประชุมพร้อมกันเกินหนึ่งห้องผู้เข้าร่วมทุกห้องรวมแล้วไม่เกิน 200 Account
 • บริหารจัดการระบบของห้องประชุมโดย UniNet

ระบบ ZOOM

 • ใช้งานผ่าน Mobile / Web
 • เปิดใช้งานพร้อมกันถึง 4 ห้องประชุม
 • รองรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุด 300 Account
 • บริหารจัดการระบบของห้องประชุมโดย UniNet / หน่วยงานที่มี Account Zoom
 • ระบบ Video Conference System (VCS) แบบความละเอียดสูงเสมือนผู้ใช้งานนั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
 • ระบบ Web Conference System โดยระบบดังกล่าวนี้ผู้ใช่มีเพียงคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็สามารถใช้งานประชุมหรือจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถอยู่ต่างที่กันพร้อมกันหลายจุด

UniNet ได้วางระบบสนับสนุนการประชุมพร้อมกันแบบหลายจุดและสามารถเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานต่างระบบกันให้สามารถประชุมหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ เพื่อให้บริการระบบในด้านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการประชุม กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมด้านการแพทย์ โดยช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการ

โทรศัพท์: 02-232-4000 ต่อ 7002-3

Email: noc@uni.net.th

Facebook: Uninet Thailand

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ Video Conference ได้ตามลิงค์

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf86Digp49F4fch0C…/viewform

และท่านสามารถดูตารางจองการใช้งานระบบ VCS และดาวโหลดคู่มือของทั้ง ระบบ Zoom และ Scopia ครับ โดยสามารถเข้าได้ที่ลิ้งนี้ และสามารถแจกจ่ายให้คนภายนอกได้ โดยลิ้งนี้สามารถดูได้อย่างเดียวครับ https://1drv.ms/f/s!Aow83hGdieVhmGH3d2-x_aRmoN2D