Loading...
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>News
News2020-07-14T19:36:26+00:00

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ! มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ! มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 [...]

17 เมษายน 2021|

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่๔)

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่๔) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรในสังกัด [...]

17 เมษายน 2021|

UniNet ขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” (WUNCA 42)

จากรายงานการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ อีกทั้งจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวนหยุดยาวที่จะมาถึง ทำให้แนวโน้มสถานการณ์การแพร่กระจายชองเชื่อไวรัสโคโรนา 2019ยังคงมีความไม่แน่นอน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้คำนึงถึงควาปลอดภัยของแขกผี้เกียรติ วิทยากร ผู้ร่วงาน และเจ้าหน้าที่ [...]

9 เมษายน 2021|

UniNet ประชุมหารือโครงการ U2T ร่วมกับสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่าย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง [...]

8 เมษายน 2021|

UniNet แจ้งสมาชิกปรับปรุงห้อง Data Center โหนดมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการปรับปรุงห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัย และมีความจำเป็นต้องหยุด การจ่ายไฟฟ้าเข้าห้อง [...]

2 เมษายน 2021|

UniNet แจ้งสมาชิกปรับปรุงสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงโหนดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) จะดำเนินการปรับปรุงสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสง ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 – [...]

2 เมษายน 2021|