Loading...
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>News
News2020-07-14T19:36:26+07:00

อว. จัดงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการดนตรี ดึงวงนักศึกษาจาก 18 สถาบัน

อว. จัดงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ [...]

2 ธันวาคม 2022|

เสวนาออนไลน์ในรายการ “วิถีวิทย์พิชิตชุมชน”

📣เสวนาออนไลน์ในรายการ "วิถีวิทย์พิชิตชุมชน" . 📍ศุกร์นี้พบกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ร่วมรับฟังผลงานวิจัย ทางด้านคณิตศาตร์ และคณิตศาตรศึกษา โดยวิทยากร ศ. เกียรติคุณ [...]

2 ธันวาคม 2022|

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 3

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - [...]

30 พฤศจิกายน 2022|

Uninet ร่วมมือกับ HUAWEI จัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา

24 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมนำเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) [...]

24 พฤศจิกายน 2022|

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 2

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 16 [...]

22 พฤศจิกายน 2022|

อว.ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรมแมนดาริน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ [...]

21 พฤศจิกายน 2022|