ศูนย์ข้อมูล

บทบาทภารกิจของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

UniNet มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

Video Call Conference เพื่อการศึกษายุค 4.0

ภัยไซเบอร์ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสังคม

Internet of Thing

Google App for Better Work (กูเกิ้ลแอ๊ปแต่ไม่แบ๊ว)

การบริหารโครงการเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

ชีวิตนี้…ขาดเธอไม่ได้

ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายUniNet

คู่มือการใช้งาน”ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

คู่มือการใช้งาน”คู่มือการใช้งาน TDC (Thai Digital Collection)”

คู่มือการใช้งาน SCOPIA Desktop (ฉบับเบื้่องต้น)

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานของ UniNet”