Loading...
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Events
Events2020-07-14T19:39:38+00:00

UniNet เข้าตรวจโหนดหลักประจำภาคกลางและภาคตะวันตกและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงาน การศึกษาและวิจัยต่างๆ [...]

30 มีนาคม 2021|

UniNet ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางจัดการใช้บริการ Google Workspace for Education

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับ ดร.เมธวิน [...]

30 มีนาคม 2021|

UniNet เข้าตรวจสำนักงานประจำภาคกลางและภาคตะวันตกและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จังหวัดในพื้นที่ ภาคกลางและภาคตะวันตก

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก [...]

29 มีนาคม 2021|

UniNet เข้าตรวจโหนดหลักประจำภาคใต้ตอนบนและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงาน การศึกษาและวิจัยต่างๆ [...]

26 มีนาคม 2021|

UniNet ร่วมประชุมเครือข่าย ทปอ.

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย [...]

24 มีนาคม 2021|

UniNet เข้าตรวจสำนักงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก [...]

19 มีนาคม 2021|