Loading...
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Events
Events2020-07-14T19:39:38+00:00

UniNet ขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” (WUNCA 42)

จากรายงานการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ อีกทั้งจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวนหยุดยาวที่จะมาถึง ทำให้แนวโน้มสถานการณ์การแพร่กระจายชองเชื่อไวรัสโคโรนา 2019ยังคงมีความไม่แน่นอน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้คำนึงถึงควาปลอดภัยของแขกผี้เกียรติ วิทยากร ผู้ร่วงาน และเจ้าหน้าที่ [...]

9 เมษายน 2021|

UniNet ประชุมหารือโครงการ U2T ร่วมกับสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่าย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง [...]

8 เมษายน 2021|

UniNet แจ้งสมาชิกปรับปรุงห้อง Data Center โหนดมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการปรับปรุงห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัย และมีความจำเป็นต้องหยุด การจ่ายไฟฟ้าเข้าห้อง [...]

2 เมษายน 2021|

UniNet ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Internet of Things (IoT)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.ภุชงค์  [...]

31 มีนาคม 2021|

UniNet เข้าตรวจสำนักงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก [...]

31 มีนาคม 2021|

ประกาศยังพอมีเวลานะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงาน WUNCA 42

ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน, ลงทะเบียน Workshop และการส่งเอกสารยืนยัน ตั้งแต่วันนี้ - 2 เมษายน 2564 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ [...]

31 มีนาคม 2021|