Loading...
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Events
Events2020-07-14T19:39:38+07:00

อว. จับมือ AWS ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

1 กุมภาพันธ์ 2566 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) [...]

1 กุมภาพันธ์ 2023|

วิทยาลัยเทนิคพังงา พึงพอใจต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร และการให้บริการของ UniNet

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยประธานตรวจรับ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)และกรรมการ นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ เข้าตรวจโหนดแกนหลักและโหนดกระจายประจำภาคใต้ตอนล่าง [...]

26 มกราคม 2023|

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG [...]

24 มกราคม 2023|

UniNet ร่วมกับ ม.ทักษิณ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา [...]

19 มกราคม 2023|

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรวจรับอุปกรณ์ Store Huawei ที่ UniNet Data Center

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรวจรับอุปกรณ์ Store Huawei ที่ UniNet Data Center คณะกรรมการ [...]

16 มกราคม 2023|

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – [...]

9 มกราคม 2023|