Loading...
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Events
Events2020-07-14T19:39:38+07:00

Uninet ขอแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสายเคเบิล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรียน สมาชิก UniNet หน่วยซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย fiber optic ของ UniNet ได้ดำเนินการแก้ไขสายเคเบิล โหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [...]

27 กันยายน 2022|

UniNet อบรมอุปกรณ์ Juniper Router

27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมอบรมอุปกรณ์ Juniper [...]

27 กันยายน 2022|

UniNet-HCI Checkup

26 กันยายน 2565  นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) [...]

26 กันยายน 2022|

UniNet ผนึกกำลัง HUAWEI เสริมความแกร่งทางการศึกษาไทย : ภายใต้วิสัยทัศน์ อว.

23 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [...]

23 กันยายน 2022|

Uninet ขอแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสายเคเบิล สนง.เขตพื้นที่นครราชสีมา 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน สมาชิก UniNet หน่วยซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย fiber optic ของ UniNet ได้ดำเนินการแก้ไขสายเคเบิล สนง.เขตพื้นที่นครราชสีมา [...]

23 กันยายน 2022|

UniNet พร้อมจัดระเบียบสายสื่อสาร บางแสน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PEA Kick [...]

23 กันยายน 2022|