Loading...
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Events
Events2020-07-14T19:39:38+00:00

เลขาฯ ดวงฤทธิ์ พบผู้บริหาร Uninet : มอบนโยบายการดำเนินงาน

25 มกราคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีฯ ในฐานะโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา [...]

25 มกราคม 2021|

UniNet ตรวจรับโครงการ NEdNet ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ [...]

22 มกราคม 2021|

UniNet พร้อมและยินดีให้บริการการประชุมทางไกลผ่านระบบ (VCS) Video Conference System

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency [...]

8 มกราคม 2021|

UniNet ร่วมประชุมหารือกับสำนักหอสมุดกลาง มศว.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับ [...]

14 ธันวาคม 2020|

UniNet ร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ UniNet เดินทางไปร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ [...]

1 ธันวาคม 2020|

UniNet ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ได้ผลักดัน UniNet ให้มุ่งเน้นดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยที่ผ่านมา UniNet [...]

23 พฤศจิกายน 2020|