Loading...
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Events
Events2020-07-14T19:39:38+07:00

UniNet แนะนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาทางการแพทย์

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเสวนาเทคโนโลยีกับการศึกษาทางการแพทย์ ในหัวข้อ เทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล [...]

21 กุมภาพันธ์ 2023|

WUNCA ครั้งที่ 42 : ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

WUNCA ครั้งที่ 42 : ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  8 กุมภาพันธ์ 2566 [...]

8 กุมภาพันธ์ 2023|

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดพญาไท

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดพญาไท (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.ศรีอยุธยา) จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันที่ [...]

3 กุมภาพันธ์ 2023|

อว. จับมือ AWS ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

1 กุมภาพันธ์ 2566 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) [...]

1 กุมภาพันธ์ 2023|

วิทยาลัยเทนิคพังงา พึงพอใจต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร และการให้บริการของ UniNet

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยประธานตรวจรับ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)และกรรมการ นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ เข้าตรวจโหนดแกนหลักและโหนดกระจายประจำภาคใต้ตอนล่าง [...]

26 มกราคม 2023|