ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวสารและกิจกรรม>

UniNet Kickoff สื่อสัญญาณ 4 โครงการ

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (NT) ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนวน 4 โครงการ ณ สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 18 ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ เป็นการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการ บริษัท [...]

2021-11-29T06:17:31+00:0029 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet เข้าอบรมระบบ VMware NSX-T

19 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ร่วมอบรมระบบ VMware NSX-T ระหว่างวันที่ 17 – 19พฤศจิกายน 2564 ณ สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 18 โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเสมือน และเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับระบบ NSX-T ที่สามารถให้บริการในอนาคตสู่ระบบ cloud provider [...]

2021-11-19T12:36:28+00:0019 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 20 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนดเปลี่ยนอุปกรณ์ NedNet 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เรียน สมาชิก UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 20 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนดเปลี่ยนอุปกรณ์ NedNet 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เริ่มดำเนินการ 11:00 – 17:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินการ 18:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ เริ่มดำเนินการ 18:00 [...]

2021-11-19T08:19:19+00:0019 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 6 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด #วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย #มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

เรียน สมาชิก UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 6 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด #วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย #มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 6/11/64 10:00 - :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย ในวันที่ 6/11/64 18:00 - :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์ [...]

2021-11-05T01:58:42+00:005 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5 เรื่อง เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย

รายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5 ในหัวข้อเรื่อง เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย https://www.youtube.com/watch?v=bhIGcqfb0BA

2021-11-04T03:52:14+00:004 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.3

3 พฤศจิกายน 2564 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นางสาวธนิภัสสร คงจุ้ย และนายอรรถพร ณะรังษี ร่วมสัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์สดทางเพจ Facebook : UniNet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.3 โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network - [...]

2021-11-03T12:48:59+00:003 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 1 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรียน สมาชิก UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 1 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ในวันที่ 1/11/64 10:00 - :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย ในวันที่ 1/11/64 18:00 - :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์ ในวันที่ 2/11/64 [...]

2021-11-01T10:29:38+00:001 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 30 ต.ค. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรีและโหนด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เรียน สมาชิก UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่  และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  ในโครงการ NedNet3  ในวันที่ 30 ต.ค. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรีและโหนด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ในวันที่ 30/10/64 10:00 - :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย ในวันที่ 30/10/64 18:00 - :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์ ในวันที่ [...]

2021-10-29T11:19:51+00:0029 ตุลาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet Kickoff ISO ทั้ง 3 ระบบผ่าน Zoom Cloud Meeting

27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลISO ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meeting ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลประกอบด้วยระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบบริหารจัดการด้านการบริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal [...]

2021-10-27T07:18:14+00:0027 ตุลาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันอังคารที่ 26 ต.ค. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

เรียน สมาชิก UniNet  UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันอังคารที่ 26 ต.ค. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 26/10/64 10:00 - :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย ในวันที่ 26/10/64 18:00 - :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์ ในวันที่ [...]