ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวสารและกิจกรรม>

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล หลักสูตร Data Design พร้อมนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ [...]

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล หลักสูตร Data Design พร้อมนำเจ้าหน้าทั้งรวมเข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในอนาคตสืบต่อไป [...]

UniNet ร่วมอบรม Data Design

10  สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ โรงแรม โนโวเทล สยาม โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าของสำนักฯ ได้ทราบถึงระบบ Data Design เป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล คือ อีอาร์ดี (entity relationships diagram-ERD) เป็นแบบจำลองข้อมูล (data [...]

2022-08-10T08:11:30+00:0010 สิงหาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet พบมหาวิทยาลัย

  3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมบรรยายในหัวข้อ UniNet พบมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยการบรรยายในครั้งนี้ UniNet ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่าย UniNet เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และวิจัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานวิจัย รวมเป็นจำนวน [...]

WUNCA ครั้งที่ ๔๑ : เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย สร้างพลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ อว.

WUNCA ครั้งที่ ๔๑ : เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย สร้างพลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ อว. รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือเป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๘๐ และเพื่อขับเคลื่อน อว. ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ [...]

2022-08-03T07:00:52+00:003 สิงหาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ยินดีต้อนรับคณะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวต้อนรับและบรรยาย คณะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น8 และ 9 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายสุพัชรพงษ์ บัวนาคหัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย ของสำนักงานฯ [...]

UniNet ร่วมงาน AWS Initiate Bangkok 2022

27 กรกฎาคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน AWS Initiate Bangkok 2022 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการคลาวด์ ทราบข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุด และร่วมรับฟังว่าองค์กรต่างๆ ใช้ Amazon Web Services (AWS) เพื่อปรับปรุงการให้บริการประชาชนได้อย่างไร ปัจจุบันคลาวด์มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่มันมีความหมายต่อภาครัฐ ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันสุขภาพ ไปจนถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไร ระบบคลาวด์ มอบสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงได้ คล่องตัว และทำงานร่วมกันได้สำหรับภาครัฐและประชาชนในการเชื่อมต่อ [...]

2022-07-27T09:12:35+00:0027 กรกฎาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)” โดยในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร และดำเนินกิจกรรมตามกรอบงบประมาณ และตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมิน เห็นสมควรให้มีการทบทวน ติดตามแผนการดำเนินกิจกรรม ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี [...]

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 41st WUNCA และสำรวจสถานที่

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 41st WUNCA และสำรวจสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 - 5​ สิงหาคม 2565 [...]

UniNet ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center

13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น 9 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [...]