สถิติการใช้งานฐานข้อมูล

ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณปัจจุบัน

  • ปี 2563 (ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563)

ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีก่อนๆ (ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2549)