สถิติการใช้งานฐานข้อมูล

ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณปัจจุบัน

  • ปี 2564 (ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564)

ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีก่อนๆ (ประจำปีงบประมาณ 2549 – 2563)