สถิติการใช้งานฐานข้อมูล

ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณปัจจุบัน

  • ปี 2565 (ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565)

ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีก่อนๆ (ประจำปีงบประมาณ 2549 – 2564)