ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประชาสัมพันธ์

UniNet แนะนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาทางการแพทย์

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเสวนาเทคโนโลยีกับการศึกษาทางการแพทย์ ในหัวข้อ เทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และนายธีรวัฒน์ ก่อบุญ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยการเสวนาในครั้งนี้พูดถึง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารด้วยระบบ Interactive หลายคนพร้อมกันด้วยความละเอียดสูง รวมทั้งในการประชุมสามารถส่งภาพต่างๆ เช่น ภาพบาดแผล ภาพสัตว์และพืชที่ทำให้เจ็บป่วย [...]

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งาน Storage Huawei

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งาน Storage Huawei โดย Huawei ให้กับทีมงาน NOC ในการจัดการพื้นที่ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในโครงการพัฒนาระบบ Digital Transformation และพัฒนา Digital Single View ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อรองรับการใช้งานพื้นที่ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม สบทศ. ชั้น 8 [...]

2023-02-15T12:44:34+07:0015 กุมภาพันธ์ 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|

WUNCA ครั้งที่ 42 : ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

WUNCA ครั้งที่ 42 : ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  8 กุมภาพันธ์ 2566 : ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองศาสตราจารย์ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ [...]

UniNet ประกาศแจ้งด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของผู้ให้บริการเครือข่าย ประสบปัญหาเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศขาด

เรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของผู้ให้บริการเครือข่าย ประสบปัญหาเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศขาดระหว่างไปสิงคโปร์และฮ่องกง ส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายระหว่างประเทศอาจจะมีความช้าและติดขัด สำนักงานฯ กำลังเร่งประสานงานการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเป็นปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานเครือข่ายฯ ด้วย

UniNet แนะนำคู่มือ การส่งคำข้อลบ Cache ในกูเกิ้ลโดยการส่งคำขอผ่านทางเครื่องมือ “Remove Outdated Content tool “

คู่มือ การส่งคำข้อลบ Cache ในกูเกิ้ลโดยการส่งคำขอผ่านทางเครื่องมือ “Remove Outdated Content tool “

2023-02-04T10:55:01+07:004 กุมภาพันธ์ 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNetแนะนำแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เว็บไซต์ (Website Security) โดย สกมช.

แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เว็บไซต์ (Website Security)   

2023-02-04T10:43:01+07:004 กุมภาพันธ์ 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดพญาไท

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดพญาไท (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.ศรีอยุธยา) จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดพญาไท (ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ [...]

อว. จับมือ AWS ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

1 กุมภาพันธ์ 2566 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ที่ครอบคลุมและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ของกระทรวงฯ โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า "พันธกิจของ อว. คือการพัฒนากำลังคน สร้างความรู้ [...]

วิทยาลัยเทนิคพังงา พึงพอใจต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร และการให้บริการของ UniNet

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยประธานตรวจรับ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)และกรรมการ นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ เข้าตรวจโหนดแกนหลักและโหนดกระจายประจำภาคใต้ตอนล่าง ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันในสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา [...]

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG [...]