ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ภาพกิจกรรม>UniNet

UniNet แนะนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาทางการแพทย์

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเสวนาเทคโนโลยีกับการศึกษาทางการแพทย์ ในหัวข้อ เทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และนายธีรวัฒน์ ก่อบุญ เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยการเสวนาในครั้งนี้พูดถึง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารด้วยระบบ Interactive หลายคนพร้อมกันด้วยความละเอียดสูง รวมทั้งในการประชุมสามารถส่งภาพต่างๆ เช่น ภาพบาดแผล ภาพสัตว์และพืชที่ทำให้เจ็บป่วย [...]

WUNCA ครั้งที่ 42 : ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

WUNCA ครั้งที่ 42 : ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  8 กุมภาพันธ์ 2566 : ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองศาสตราจารย์ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ [...]

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดพญาไท

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดพญาไท (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.ศรีอยุธยา) จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดพญาไท (ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ [...]

อว. จับมือ AWS ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

1 กุมภาพันธ์ 2566 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ที่ครอบคลุมและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ของกระทรวงฯ โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า "พันธกิจของ อว. คือการพัฒนากำลังคน สร้างความรู้ [...]

วิทยาลัยเทนิคพังงา พึงพอใจต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร และการให้บริการของ UniNet

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยประธานตรวจรับ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)และกรรมการ นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ เข้าตรวจโหนดแกนหลักและโหนดกระจายประจำภาคใต้ตอนล่าง ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันในสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา [...]

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG [...]

UniNet ร่วมกับ ม.ทักษิณ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 42” (Workshop on UniNet Network and Computer Application : WUNCA 42) พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม [...]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรวจรับอุปกรณ์ Store Huawei ที่ UniNet Data Center

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรวจรับอุปกรณ์ Store Huawei ที่ UniNet Data Center คณะกรรมการ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยคุณพุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ตรวจรับครุภัณฑ์ในโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ Digital Transformation Platform และพัฒนา Digital Single View ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยตรวจรับอุปกรณ์ Store [...]

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology)   

UniNet ประชุมหารือการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้น (Reference Database)กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุน และการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database) แก่นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ [...]