ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ภาพกิจกรรม>UniNet

Uninet ขอแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสายเคเบิล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรียน สมาชิก UniNet หน่วยซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย fiber optic ของ UniNet ได้ดำเนินการแก้ไขสายเคเบิล โหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการแก้ไขจุดขาด เนื่องจากแจ้งนำสายลงดิน เหตุถอนเสาไฟฟ้าออก เส้นทาง ม.แม่ฟ้าหลวง - รร.แม่เจดีย์วิทยาคม และ ม.แม่ฟ้าหลวง - ว.เทคนิคพะเยา โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินแก้ไข 2 เส้นทางดังกล่าวจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับขอบคุณครับ

UniNet อบรมอุปกรณ์ Juniper Router

27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมอบรมอุปกรณ์ Juniper Router ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ NedNet ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนศรีอยุธยา โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมบริหารจัดการอุปกรณ์ Juniper Router เรื่อง Hardware, Operating [...]

UniNet-HCI Checkup

26 กันยายน 2565  นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ประชุมหารือกับVMware และ SVOA ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการตรวจเช็ค UniNet-HCI ตามหลักเกณฑ์ของ VMware vSphere Best Practice เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามการแนะนำของ VMware เนื่องจากระบบ  HCI [...]

UniNet ผนึกกำลัง HUAWEI เสริมความแกร่งทางการศึกษาไทย : ภายใต้วิสัยทัศน์ อว.

23 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ Mr.Hong-Eng Koh Global Chief Government Industry Scientist และ Mr. Patrick Low Beng Chee Global Public Services [...]

Uninet ขอแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสายเคเบิล สนง.เขตพื้นที่นครราชสีมา 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน สมาชิก UniNet หน่วยซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย fiber optic ของ UniNet ได้ดำเนินการแก้ไขสายเคเบิล สนง.เขตพื้นที่นครราชสีมา 6 กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการแก้ไขจุดขาดเนื่องจากสัตว์กัดแทะสายเคเบิล DBเส้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 up link ที่ 1,3 ขาดเข้าเส้น Backboneและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย

UniNet พร้อมจัดระเบียบสายสื่อสาร บางแสน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบบูรณาการ และเปิดตัวรถยนต์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าของ PEA โดยมี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมในพิธี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี [...]

UniNet วางแผนพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาในอนาคต

21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ห้องประชุม UniNet กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เทียบเท่าระดับสากลส่งเสริมระบบทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันการศึกษาต่อไปในอนาคต [...]

Uninet จับมือกับ HUAWEI ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา

19 กันยายน 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน HUAWEI CONNECT Bangkok 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการบรรยายในครั้งนี้เพื่อเสริมกำลังความแกร่งของการศึกษาไทยเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมกันและลดความเลื่อมล้ำของการศึกษา ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาในระดับโรงเรียนประถม มัธยมและอุดมศึกษา ได้เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเสมอภาคและไร้ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาระดับโลกและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรแรงงาน (กำลังคน) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เราต่างตระหนักและพร้อมจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ ได้กลายเป็นปัญหาของทุกๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยและกลุ่มประเทศใน APEC เช่นเดียวกัน ทุกๆ ประเทศต่างช่วยกันออกแบบระบบการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อให้คนหรือแรงงานสอดคล้องและตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง [...]

UniNet ร่วมประชุมหารือกับ AWS

8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จํากัด (AWS) เข้าพบ ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) และนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อหารือรายละเอียดบันทึกความเข้าใจ [...]

UniNet ร่วมอบรม Big Data & Data Engineering Basic และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคลด้านดิจิทัล อบรมหลักสูตร Big Data & Data Engineering Basic พร้อมนำเจ้าหน้าที่ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล [...]