ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ภาพกิจกรรม>UniNet

ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการฐานข้อมูลจำนวน ๙ ฐาน

สป.อว. เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย พร้อมส่งเสริมผลงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ โดยได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ) เพื่อให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗๘ แห่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินภายใต้ความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการจำนวน ๙ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย [...]

ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการฐานข้อมูลจำนวน ๙ ฐาน

สป.อว. เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย พร้อมส่งเสริมผลงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ โดยได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ) เพื่อให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗๘ แห่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินภายใต้ความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการจำนวน ๙ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย [...]

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.10 Google App script และ Line API”

2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และอาจารย์สุรีรัตน์ แก้วคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.10 Google App script และ Line [...]

2022-02-04T04:43:43+00:004 กุมภาพันธ์ 2022|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.8 โครงการ Tele-Med”

19 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) สัมภาษณ์ นายวีรพล มนัสอารีนาท หัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านFacebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.8โครงการ Tele-Med บนเครือข่าย UniNet”การสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารด้วยระบบ [...]

2022-01-21T11:21:41+00:0021 มกราคม 2022|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.6 เรื่องเล่าดีดี เทคโนโลยีกับห้องสมุด ตอน AutoLIB คลิกง่าย ใช้สะดวก

12 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายจีระพล คุ่มเคี่ยม รองประธานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อาจารย์เพ็ญแข ประจงใจ กรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ ร่วมสัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.6 เรื่องเล่าดีดี [...]

2022-01-21T04:40:39+00:0021 มกราคม 2022|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐาน

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐานสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.2

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.2 20 ตุลาคม 2564 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย และนายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ ร่วมสัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์สดทางเพจ Facebook : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.2 ณ สป.อว. [...]

2021-10-20T13:15:13+00:0020 ตุลาคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

อย่าลืมติดตาม รายการ Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย EP.2

อย่าลืมติดตาม รายการ Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. EP.2 NOC คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการพัฒนาการศึกษาและวิจัยของประเทศ มาทำความรู้จัก NOC Network Operation Center หน่วยปฏิบัติการทำหน้าที่ในการบริหารเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวัจัยของประเทศ หน่วยงานภายใต้ UniNet Facebook : https://www.facebook.com/STI-Marketplace-104346981422872 Facebook : https://www.facebook.com/UniNet.Thailand youtube : https://www.youtube.com/channel/UCcFMqJQWOS1h4lo-82cdRUQ

2021-10-20T03:22:27+00:0020 ตุลาคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

พบกับรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย”

     6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมสัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์สดทางเพจ facebook Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” ณ สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 13  โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆจะต้องเปิดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ถึงแม้นักเรียนและนักศึกษาจะใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ทรัพยากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่สถาบันการศึกษานั้น ดังนั้น [...]

2021-10-06T10:41:46+00:006 ตุลาคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet เข้ารับการตรวจประเมิน ISO ทั้ง 3 ระบบผ่าน Zoom Cloud Meeting

UniNet เข้ารับการตรวจประเมิน ISO ทั้ง 3 ระบบผ่าน Zoom Cloud Meeting 2 สิงหาคม 2564 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานกล่าวเปิดงานตรวจประเมินภายนอก (External Audit) ISO ทั้ง 3 ระบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom [...]

2021-08-03T08:31:54+00:003 สิงหาคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|