ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ภาพกิจกรรม>UniNet

อว. จับมือ AWS ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

1 กุมภาพันธ์ 2566 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ที่ครอบคลุมและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ของกระทรวงฯ โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า "พันธกิจของ อว. คือการพัฒนากำลังคน สร้างความรู้ [...]

วิทยาลัยเทนิคพังงา พึงพอใจต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร และการให้บริการของ UniNet

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยประธานตรวจรับ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)และกรรมการ นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ เข้าตรวจโหนดแกนหลักและโหนดกระจายประจำภาคใต้ตอนล่าง ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันในสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา [...]

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG [...]

UniNet ร่วมกับ ม.ทักษิณ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 42” (Workshop on UniNet Network and Computer Application : WUNCA 42) พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม [...]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรวจรับอุปกรณ์ Store Huawei ที่ UniNet Data Center

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรวจรับอุปกรณ์ Store Huawei ที่ UniNet Data Center คณะกรรมการ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยคุณพุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ตรวจรับครุภัณฑ์ในโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ Digital Transformation Platform และพัฒนา Digital Single View ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยตรวจรับอุปกรณ์ Store [...]

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology)   

UniNet ประชุมหารือการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้น (Reference Database)กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุน และการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database) แก่นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ [...]

UniNet ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4 มกราคม 2556 เวลา 07.00 น.นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าและบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 [...]

ผอ.UniNet สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ศาลยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ศปท.อว.)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าแนะนำโครงการเพื่อรณรงค์การเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แก่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ศปท.อว.)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าแนะนำโครงการเพื่อรณรงค์การเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แก่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)