ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ

เตรียมพบกับ Uninet พบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เตรียมพบกับ Uninet พบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 มิถุนายน 66 ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่อง PDPA ของสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับ พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการประยุกต์ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยไทย และ มีแผนและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง UniNet พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนเครือข่าย UniNet ในปีการศึกษา [...]

UniNet ประกาศแจ้งด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของผู้ให้บริการเครือข่าย ประสบปัญหาเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศขาด

เรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของผู้ให้บริการเครือข่าย ประสบปัญหาเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศขาดระหว่างไปสิงคโปร์และฮ่องกง ส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายระหว่างประเทศอาจจะมีความช้าและติดขัด สำนักงานฯ กำลังเร่งประสานงานการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเป็นปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานเครือข่ายฯ ด้วย

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดพญาไท

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดพญาไท (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.ศรีอยุธยา) จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดพญาไท (ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ [...]

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology)   

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ศปท.อว.)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าแนะนำโครงการเพื่อรณรงค์การเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แก่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ศปท.อว.)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าแนะนำโครงการเพื่อรณรงค์การเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แก่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 3

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) 

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 2

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) 

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 1

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) 

UniNet ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับ”สถาบันการศึกษา”

UniNet ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับ"สถาบันการศึกษา"ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ZOOM ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://linkdi.me/6l5ow

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคำแหง [...]