ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet>UniNet Project

เตรียมพบกับ Uninet พบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เตรียมพบกับ Uninet พบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 มิถุนายน 66 ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่อง PDPA ของสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับ พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการประยุกต์ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยไทย และ มีแผนและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง UniNet พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนเครือข่าย UniNet ในปีการศึกษา [...]

UniNet พบ มหาวิทยาลัย เร่งเตรียมความพร้อมนักไอที

UniNet สป.อว. เร่งเตรียมความพร้อมนักไอทีในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 โดยจัดโรดโชว์มหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาครวมทั้ง กทม. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง PDPA ของสถาบันอุดมศึกษา พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการประยุกต์ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ผศ.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “UniNet พบมหาวิทยาลัย” โครงการสัญจร ครั้งที่ 1 [...]

Thailand’s Higher Education, Science, Research, and Innovation Ministry Collaborates with AWS to Boost Innovation and Upskill Public Servants

The Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation (MHESI) today signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Amazon Web Services (AWS), the world’s most comprehensive and broadly adopted cloud [...]

2023-02-03T11:23:45+07:003 กุมภาพันธ์ 2023|UniNet Project|

อว.ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรมแมนดาริน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 โดยภายในงานดังกล่าว มีกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ การบรรยายแนวทาง One Route เพื่อใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด [...]

2022-11-22T14:16:45+07:0021 พฤศจิกายน 2022|UniNet, UniNet Project, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม *รางวัลชนะเลิศ* ผลงานของนายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ นักออกแบบ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานของนางสาวต่วนสาปีหนะ รายอเงาะ พนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานของนายสมชาย นิลแก้ว นักออกแบบ [...]

2020-09-10T03:04:06+07:0010 กันยายน 2020|UniNet Project|